Denna kurs avser att öka medvetenheten om vad hedersstrukturer kan innebära och hur det kan uttryckas samt få kunskap om hur du kan agera om du möter någon som är styrd av hedersstrukturer.

Randiga pardörrar / Striped pair of doorsFoto: KiraVolkov

Hedersstruktur är strukturella mönster som inskränker en individs fri- och rättigheter med hänvisning till närståendes heder.

Uppdragskursens syfte är att ge kunskap om vad hedersrelaterat förtryck och våld är samt att ge deltagare och organisationer redskap för fortsatt arbete med frågan i sin verksamhet.

Under utbildningsdagarna ges en beskrivning av svensk lagstiftning samt en genomgång av autentiska fall och exempel på hur kan hedersförtryck och våld motverkas och förebyggas.

Relaterat innehåll