Hur kan ett stort industriföretag förnya sig inifrån? Hur tar man vara på alla idéer om förändring och utveckling som kommer från den egna personalen?

Mineta Galijasevic på Helixdagen 2019. Foto: Mikael Sönne

Det är ett par frågor som är centrala för Mineta Galijasevic, industridoktorand på Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång, som forskar om intraprenörskap, enkelt uttryckt ”internt entreprenörskap”. För Siemens är det en ödesfråga att utveckla nya produkter då efterfrågan på gasturbiner på lång sikt kommer att minska.

Intraprenörer har beskrivits som ”drömmare som gör”. Forskning visar att de som personer ofta är motiverade, proaktiva och handlingsinriktade med en stark strävan mot självständighet. Vidare är de generellt duktiga på att nätverka, har goda ledaregenskaper, är riskbenägna och vana att tänka utanför boxen.

För företagen gäller det att identifiera nya möjligheter, lansera nya verksamheter, bygga interna inkubatorer för att ta vara på goda idéer och att verkligen göra, trots all osäkerhet.

- Man behöver inte skapa de här människorna, de finns redan. För företagen gäller det att hitta dem och ge dem förutsättningar att utveckla sina idéer, säger Mineta Galijasevic.

Exempel på företag som arbetat aktivt med intraprenörskap är Google, 3M och Sony. Exempel på tjänster och produkter som detta skapat är Gmail, Google Maps, post it-lappen och Playstation.