IERP är ett tioårigt forskningssamarbete med start 2009 mellan Industriell Miljöteknik vid LiU och Tekniska Verken AB. Syfte är att undersöka och utveckla synergier kring hanteringen av material, energi, avfall och restprodukter mellan företag.

För att utveckla kunskapen inom området regional resurseffektivisering startade Linköpings universitet och Tekniska verken 2009 ett tioårigt gemensamt forskningsprogram. Programmet tar sin utgångspunkt i Östergötlands välutvecklade system där avfall omvandlas till energi och biodrivmedel och därmed ersätter fossila bränslen som kol och olja. Med hjälp av programmet inrättades Sveriges första professur i industriell ekologi. Forskningsprogrammets strategi har varit att utforska nya forskningsområden vilket har varit en framgångsrik taktik då dessa senare har växt till större forskningsinitiativ. Några exempel har varit deponier som gruvor, biodrivmedelsstrategier, internationalisering av miljöteknik, fjärrvärmesamarbeten och resurseffektiva biogaslösningar.

Forskare

Relaterad forskning