Fotografi av Stefan Anderberg

Stefan Anderberg

Professor

Publikationer

2023

Eman Hegazy, Stefan Anderberg, Joakim Krook (2023) Systems Lens: Towards Sustainable Management of Maintenance and Renewal of Wire-Based Infrastructure: The Case of Water Network in the City of Linköping, Sweden irc 2023 XVII: international research conference proceedings, s. 85-99
Eman Hegazy, Stefan Anderberg, Joakim Krook (2023) Assessing Renewal Needs of Urban Water Infrastructure Systems: Case Study of Linköping in Sweden irc 2023 XVII: international research conference proceedings, s. 6-19
John Laurence Esguerra, Annica Carlsson, Stefan Anderberg, Joakim Johansson (2023) Trade-offs between material efficiency and environmental performance for managing plastics packaging waste Proceeding of the 11th International Conference on Industrial Ecology
Marcus Gustafsson, Stefan Anderberg (2023) Great expectations: Future scenarios for production and use of biogas and digestate in Sweden Biofuels, Vol. 14, s. 93-107 Vidare till DOI
Katherine Shabb, Kes McCormick, Selma Mujkic, Stefan Anderberg (2023) Climate city contracts? Governing towards climate-neutral cities A Research Agenda for Sustainable Cities and Communities, s. 141-152 Vidare till DOI

Organisation

Nyheter

Traktor skördar energigrödor till biogasproduktion.

Europeiska lärdomar kan generera värde i hela biogaskedjan

LiU-forskare har studerat hur biogasutvecklingen har påverkats av politiska beslut för biogaslösningar på nationell nivå. Resultatet kan ge viktiga insikter för hur våra beslutsfattare kan maximera värdeskapandet i den svenska biogaskedjan.

Bilden är tagen i marknivå, miljön speglar sig i en vattenpöl. Gula höstlöv ligger på marken. I bakgrunden syns en cyklist på och en campusbyggnad.

Drygt 33 miljoner kronor från Formas

Tio forskare från Linköpings universitet tilldelas medel från Formas forskarråd. Projekten handlar om allt från digital inkludering och hållbar stadsomvandling till migration av hushållsarbetare.

Pengar till miljöteknik.

23,4 miljoner till forskning inom miljöteknik

Cirkulära affärsmodeller, förpackningar, transporter och plast är några exempel på vad forskningsprojekt som blivit beviljade bidrag från Familjen Kamprads stiftelse handlar om. Sex forskningsprojekt vid LiU får anslag på totalt 23,4 miljoner.