07 oktober 2016

Maria Bäck vid IMH har fått SSMF:s postdoktorsstipendium för sin forskning om inflammation och fysisk träning för personer med hjärtsjukdom. Hon ska nu kartlägga immun- och kortisolsvar hos kranskärlspatienter vid akut fysisk ansträngning.

Maria BäckFoto: Emma Busk Winquist- Fysisk träning anses allmänt vara bra för personer med hjärtsjukdom, men vi saknar ännu kunskapen om hur träningen bör läggas upp och hur vi ska få patienterna att utföra sin träning, säger Maria Bäck.

I projektet planerar hon att samla in blod- och salivprover i samband med fysisk ansträngning. Det kommer ske före och efter patienternas deltagande i ett träningsprogram under deras rehabiliteringsperiod efter ett kranskärlsingrepp. Hypotesen är att vissa patienter har en försämrad anti-inflammatorisk förmåga, vilket skulle kunna förbättras av fysisk träning.

- En annan del i projektet handlar om att få patienterna att följa sina träningsprogram. Vi ska identifiera vilka hinder som finns för fysisk träning och utforma en beteendemedicinsk intervention för att öka patienternas följsamhet till sina träningsprogram under rehabiliteringen.

Projektet kommer bedrivas i samarbete mellan Avdelningen för fysioterapi och Avdelningen för kardiovaskulär medicin vid IMH. Maria Bäck var årets enda stipendiat från Linköpings universitet i SSMF:s årliga utlysning.

Relaterade medarbetare

Forskningsområde