Presentation av forskning

Min forskning handlar om fysisk aktivitet och fysisk träning inom det kardiovaskulära området, med särskilt fokus på att utveckla och utvärdera digitala stöd och interventioner för att optimera rehabilitering och sekundärpreventiv måluppfyllelse. 

Fysisk aktivitet och fysisk träning inom det kardiovaskulära området.

Fysisk träning inom hjärtrehabilitering är en evidensbaserad behandling som minskar dödlighet, återinläggning på sjukhus samt förbättrar psykologiska faktorer för patienter med hjärtsjukdom. Trots dessa positiva effekter är behandlingen underutnyttjad.

Min forskning fokuserar på att utveckla och utvärdera digitala stöd och beteendemedicinska interventioner med syfte att optimera tillgänglighet, effektivitet och måluppfyllelse inom rehabilitering och sekundärprevention. Forskningen inkluderar också studier inom det kardiovaskulära området med fokus på objektivt mätt fysisk aktivitet, effekter av fysisk ansträngning och träning på immunförsvar och inflammation, effekter av fysisk träning vid benartärsjukdom, registerbaserade studier med utgångspunkt från SWEDEHEART samt studier med kvalitativ metodik med utgångspunkt från patientens perspektiv.

Jag har också en forskningslinje som fokuserar fysisk kapacitet och funktion hos sköra äldre och effekter av fysisk träning hos personer med kranskärlssjukdom som är 80 år eller äldre. 

Om migVisa/dölj innehåll

CV

 • 2018 Docent i fysioterapi vid HMV, Linköpings universitet
 • 2014-16 Postdoktor vid IMH, avd FYSIO, Linköpings universitet
 • 2012 Medicine doktorsexamen i fysioterapi vid Inst för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Titel på avhandlingen: ”Exercise and physical activity in relation to kinesiophobia and cardiac risk markers in coronary artery disease”
 • 2008 Specialistkompetens i hjärt- och kärlsjukdomar
 • 2005 Magisterexamen i sjukgymnastik, Göteborgs universitet
 • 2001 Sjukgymnastexamen vid Göteborgs universitet

Undervisning

 • Undervisar primärt inom områdena cirkulation, hjärtrehabilitering och rörelserädsla på fysioterapiprogrammet i T2 och T3
 • Examinator för fysiologikursen i T2
 • Undervisar på avancerad nivå om fysisk träning vid kardiovaskulär sjukdom
 • Handledare av magister/masteruppsatser i fysioterapi
 • Doktorandhandledning
 

Uppdrag

 • Reviewers i vetenskapliga tidskrifter
 • Sakkunniguppdrag
 • Bedömare vetenskapliga abstrakt till Kardiovaskulära Vårmötet, European Society of Cardiology congress och EuroHeartCare congress
 • Inbjuden föreläsare till kongresser, kurser och utbildningar nationellt och internationellt
 • Medlem i SWEDEHEARTs styrgrupp och SEPHIAs arbetsgrupp (Hjärtsjukvårdens nationella kvalitetsregister)
 • Koordinerar det nationella nätverket av fysioterapeuter som arbetar inom hjärtrehabilitering
 • Medlem i den Nationella Arbetsgruppen (NAG) för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom inom ramen för det Nationella Programområdet (NPO) Hjärt-kärlsjukdomar
 • Koordinator för det regionala processteamet (RPT) för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom i VGR, inom ramen för NPO Hjärt-kärlsjukdomar
 • Ordförande (2012-2018) och past ordförande (2019-2020) i föreningen ”Vårdprofessioner inom Cardiologi” (VIC)
 • Ordförande för Kardiovaskulära Vårmötet (Sveriges största medicinska möte) 2020-2021
 • Fysioterapirepresentant i Svenska Hjärtförbundet
 • Fellow of the European Society of Cardiology (FESC)
 • Board Member of Association of Cardiovascular Nursing and Allied Health Professions (ACNAP) within the European Society of Cardiology (ESC)
 • Co-chair of ESC Task Force of Allied Health Professionals, led by ACNAP
 • Co-chair of ESC Task Force of Physiotherapy and Sport Scientists Network, led by European Association of Preventive Cardiology (EAPC)
 • Programme committee member, EuroHeartCare congress
 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Antonio Pelliccia, Sanjay Sharma, Sabiha Gati, Maria Bäck, Mats Borjesson, Stefano Caselli, Jean-Philippe Collet, Domenico Corrado, Jonathan A. Drezner, Martin Halle, Dominique Hansen, Hein Heidbuchel, Jonathan Myers, Josef Niebauer, Michael Papadakis, Massimo Francesco Piepoli, Eva Prescott, Jolien W. Roos-Hesselink, A. Graham Stuart, Rod S. Taylor, Paul D. Thompson, Monica Tiberi, Luc Vanhees, Matthias Wilhelm (2021) 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease European Heart Journal , Vol. 42 , s. 17-96 Vidare till DOI

2020

HandledningVisa/dölj innehåll

Doktorander

Kristina Åhlund (Fysio)

Sabina Borg (Fysio)

Zeid Mahmood (bihandledare, DISP)

Andréas Blomquist (bihandledare, ORH)

Anna Sandberg (huvudhandledare, GU)

Geir Hirlekar (bihandledare, GU)

Ingela Sjölin (bihandledare, LU)

Sabbatical

Nicole Freene, PhD, leg fysioterapeut, Faculty of Health, University of Canberra, Australia
 

ForskningVisa/dölj innehåll

Urval av forskningsanslag som huvudsökande

 • Vetenskapsrådet 2 400 000 kr
 • FORTE 4 620 000 kr
 • Familjen Kamprads stiftelse 2 000 000 kr
 • Innovationsplattformen i VGR 1 500 000 kr
 • ALF projektmedel och Högre ALF-tjänst
 • Post-doktor tjänst under 2 år från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 

OrganisationVisa/dölj innehåll

KollegorVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll