Presentation

WHO klassar rörelseorganens sjukdomar som en av de 10 diagnosgrupper som orsakar flest Disability Adjusted Life-Years (DALYs).

Min forskning handlar om vilka effekter fysioterapi har avseende patienters funktion och hälsa i denna grupp av patienter. Det handlar om att förstå vilka patienter som har mest nytta av fysioterapi och varför olika interventioner ger effekt.

I många fall är det viktigt att prova fysioterapi innan man överväger andra insatser. Forskningen handlar också om hur våra forskningsresultat kan spridas och integreras i förbättring av hälso- och sjukvården (implementering).

Forskningsinriktningar

Forskningsprojekt

Senaste publikationer

2018

Johanna Wibault, Birgitta Öberg, Asa Dedering, Hakan Lofgren, Peter Zsigmond, Anneli Peolsson

Structured postoperative physiotherapy in patients with cervical radiculopathy: 6-month outcomes of a randomized clinical trial

Ingår i Journal of Eurosurgery

Artikel i tidskrift

Allan Abbott, Karin Schröder, Paul Enthoven, Per Nilsen, Birgitta Öberg

Effectiveness of implementing a best practice primary healthcare model for low back pain (BetterBack) compared with current routine care in the Swedish context: an internal pilot study informed protocol for an effectiveness-implementation hybrid type 2 trial

Ingår i BMJ Open

Artikel i tidskrift

Marlene Dufvenberg, Fisayo Adeyemi, Isabelle Rajendran, Birgitta Öberg, Allan Abbott

Does postural stability differ between adolescents with idiopathic scoliosis and typically developed?: A systematic literature review and meta-analysis

Ingår i , Scoliosis and Spinal Disorders

Artikel i tidskrift

Uppdrag

 • Samverkanskoordinator IMH
 • Ämnesföreträdare Fysioterapi

Tidigare uppdrag

 • Prefekt på IMH (2008 - 2015)
 • Prefekt på IHS (2002 - 2008)
 • Ordförande i ämnesrådet medicin och hälsa, Vetenskapsrådet
 • Styrgruppen för riktlinjearbete för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen
 • International board of forum for low back pain research in primary care.
 • Reference group for Cochrane collaboration on low back pain.
 • Medlem av Rehabiliteringsrådet
 • Extern granskare ALF-medel, Karolinska Institutet
 • Projektledare för EU-projekt (EU/COPE och EuroFamCare)
 • Expert på SBU

Övrigt

 • Handlett 16 forskarstuderande till doktorsexamen
 • Handlett 3 forskarstuderande till licentiatexamen

Doktorander

Forskningsområde

Forskningsområde

Organisation