I augusti 2021 står det tyska litteraturarkivet i Marbach värd för ett internationellt symposium med titeln "Litteratur i Nobels era: Jämförande, teoretiska och arkivariska perspektiv på Nobelpriset i litteratur".

Olga Tokarczuk tar emot nobelpriset i litteratur.Olga Tokarczuk tar emot nobelpriset i litteratur 2018. Foto Alexander Mahmoud

Nobelpriset i litteratur är det mest kända och prestigefyllda litteraturpriset i världen. Priset har sedan det först delades ut 1901 blivit symbolen för kulturellt värde. Med tanke på denna stora betydelse är det anmärkningsvärt att Nobelprisets funktion och faktiska inflytande på det globala litterära området förblir relativt okänt.

Till det här symposiet har forskare från hela världen inom litterära, jämförande och kulturella studier, sociologi, bokhistoria, liksom andra områden som är relevanta för studiet av Nobelpriset, bjudits in. Symposiet hålls 25 till 28 augusti 2021 på Tyska litteraturarkivet i Marbach, Tyskland.

Mer information finns på symposiets officiella webbplats.

Symposiet är ett samarbete mellan Institutet för analytisk sociologi, Bielefelds universitet, Svenska akademin och det Tyska litteraturarkivet i Marbach. Det finansieras med generöst stöd från Fritz Thyssens stiftelse och Svenska Akademin.

Forskare

Läs mer om IAS