"Mycket givande" och "fantastiskt läromoment". När blivande sjuksköterskor och läkare simulerar akutsjukvård tillsammans som en del inom det interprofessionella lärandet (IPL) har omdömena efter övningen varit många och goda.

Publicerad 2017-06-21

Flera professioner övar tillsammans i Akut-iplmomentet Foto: Spotmatik

Det visar den enkätundersökning som gjorts bland sistaårsstudenterna på sjuksköterske- och läkarprogrammet och som deltar i övningen.
– Väldigt roligt så klart och det visar på att det är en simuleringsövning som både är relevant och verklighetsnära, säger Samuel Edelbring, föreståndare på Clinicum.

"Akuta situationer" är en heldagssimulering som äger rum i Clinicums lokaler och arrangeras inom kurserna ”Den svårt sjuka människan, komplexa situationer samt sjuksköterskan – ledarskap och organisation” för sjuksköterskestudenter och ”Akuta verksamheter” för läkarstudenter. Syftet är att träna teamsamverkan i en trygg och säker miljö.

Teamarbete

Studenterna arbetar i team bestående av två–tre läkarstudenter och tre–fyra sjuksköterskestudenter. Delar av teamet agerar i scenariot medan de andra aktivt observerar och sedan återkopplar specifika aspekter i agerandet för att sedan byta roller i nästa scenario. Studenterna simulerar totalt i sex scenarier. Varje scenario pågår under en timme, då teamet möter patienter i olika akuta tillstånd, exempelvis trauma eller blodförgiftning. Med finns också IPL- och PBL-utbildade instruktörer med läkar- eller sjuksköterskebakgrund som ger feedback kring varje övning.

– Studenterna kan så klart ha stött på akuta situationer tidigare, exempelvis under sin VFU – men då är det vanligare att de får dra sig tillbaka och observera. Här får de verkligen agera själva i situationen, säger Samuel Edelbring.

Samtliga deltagare i simuleringsövningen svarade på den efterföljande enkäten och gav även mycket spontan feedback – något man från lärarhåll ser som mycket positivt.
– Det visar ju på ett tydligt engagemang.

"Det är ingen lek"

Frågan "dagens simulering var relevant för min kommande yrkesroll" svarade 98 procent av deltagarna att det instämde helt eller instämmer något – ett väldigt positivt svar. I toppen fanns också "den andra professionens teammedlemmar bidrog till mitt lärande" med 96 procent positiva svar. Även instruktörernas feedback fick mycket positivt gensvar.

– Sedan finns det så klart inslag av press i de här övningarna, det är ingen lek. En del studenter kan känna en oro över att inte kunna hantera situationen och kanske funderar över huruvida man passar i det framtida yrket eller inte.

Bland bitarna som man vill titta närmare på och gnugga lite kring är vissa scenarion och se om det går att lyfta den ena eller den andra yrkesrollen mer. Även observatörsrollen och deras bidrag till de andra studenternas lärande fick lite lägre positiv feedback än vad man förväntat sig.
– Vi vet inte riktigt varför studenterna upplevde det så men det är någonting vi ska titta närmare på. Kanske väger instruktörernas åsikter lite tyngre. Oavsett det vill vi utnyttja kamratobservatörerna fullt ut efter de får en bra helhetsbild av teamarbetet.

Att studenterna också gärna ser mer av den här typen av övningar är inte heller förvånande.
– Just den här typen av akutövning inom IPL är väldigt resurskrävande så det dröjer nog innan vi kan utöka den. Men vi planerar faktiskt för andra typer av scenarier – bland annat ett stroke-scenario som kommer att inkludera alla våra sex grundutbildningar och löpa över en längre tid. Vi tror mycket på denna typ av studentaktivt agerande och lärande.

Läs mer