Interprofessionellt lärande (IPL)

En av hörnstenarna inom utbildningarna vid Medicinska fakulteten är momenten där studenter från flera program lär tillsammans för att utveckla och träna sin interprofessionella kompetens, alltså förmågan att samverka i sina framtida yrkesroller.

Interprofessionellt lärande, det vill säga att studenter från olika program får träna sina kommande yrkesroller tillsammans, är en viktig del i utbildningen vid Medicinska fakulteten.  Foto: Peter Karlsson

Interprofessionell kompetens handlar om att utveckla kunskap, attityder och förhållningssätt som gör att man anpassar sina egna professionella bedömningar och insatser i relation till andra professioner i patientens vårdprocess. 

Genom att lära ”med, om och av varandra” skapas förutsättningar för att kunna arbeta i team, vilket i sin tur leder till ökad patientsäkerhet och effektivitet i vården. Interprofessionellt lärande är ett strategiskt utvecklings- och forskningsområde inom Medicinska fakulteten

Samverkan avgörande

Samverkan mellan olika professioner är avgörande för att möta medborgarnas krav på en säker och effektiv vård. Medicinska fakulteten har sedan starten 1986 haft interprofessionellt lärande på sin agenda. Begreppet interprofessionellt lärande står här dels för ett pedagogiskt perspektiv i lärandet, dels för olika arbetsformer i lärprocesserna, både hos studenter och lärare. 

Avsikten med interprofessionellt lärandet är att studenterna ska utveckla förståelse och kunskap om varandras professionella kompetenser, och i och med det bli mer medveten om sitt eget kompetensområde.

Tre interprofessionella moment

Det interprofessionella lärandet vid Medicinska fakulteten genomförs i tre moment inom ordinarie programkurser. 

Första momentet "Professionalism inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst" (6 hp) ligger mitt i termin 1 eller 2. 

"Kvalitet och lärande i arbetslivet" (3hp) har fokus på förbättringskunskap, medan "Professionella perspektiv i samverkan" (3 hp) är en gemensam praktikperiod om två veckor på våra kliniska undervisningsavdelningar (KUA). Här iscensätts och tränas förmågan att samverka i team. De interprofessionella momenten utmärks av att lärare från alla vetenskapsområden deltar som handledare.

Ladda ner och läs mer

Genom att klicka här kan du ladda ner vår IPL-guide i PDF-format.

KontakterVisa/dölj innehåll

Mer om interprofessionellt lärandeVisa/dölj innehåll

Läs mer om vår pedagogiska profilVisa/dölj innehåll

Dags att studera?Visa/dölj innehåll