Clinicum (CLIN)

Clinicum är Medicinska fakultetens kliniska tränings- och simuleringscentrum (KTC). 

På Clinicum finns lokaler, utrustning och material för att studenter ska kunna träna praktiska färdigheter och simulera realistiska vårdsituationer i en trygg miljö. Studenterna tränar under ledning av lärare men också själva både individuellt och i grupp. Clinicum har ett särskilt uppdrag att främja teamträning i patientnära situationer.


På Clinicums laborativa sida finns lokaler, apparatur och material för experimentella studier inom biokemi och molekylärbiologi. Större delen av undervisningen sköts av lärare men det finns möjligheter till egna studier med mikroskop och ett självträningslaboratorium.

Anatomiundervisning med dissektion görs i särskilda lokaler, med hjälp av modeller och det så kallade visualiseringsbordet.

Prisbelönt utbildningsmiljö

Avancerade möjligheter att öva olika vårdsituationer

Övning på Clinicum

På Clinicum går det att öva på en mängd vårdsituationer – som att ta blodprov. Peter Karlsson

Simuleringsdocka på Clinicum

Med hjälp av avancerad simuleringsdockor får studenterna uppleva realistiska situationer.

Två tjejer tittar i mikroskop

Med hjälp av mikroskop finns möjlighet till egna studier. Fotograf David Einar

En FT-student övar

Fysioterapistudenter övar ofta på varandra.

Visualiseringsbordet

Visualiseringsbordet erbjuder unika möjligheter. Fotograf David Einar

AT-studenter tränar lyft.

AT-studenter tränar lyft.

Logopedstudenter studerar anatomi.

Logopedstudenter studerar anatomi.

Logopedstudenter tränar att använda tester.

Logopedstudenter tränar att använda tester.

Hjärt- och lungräddning är ett viktigt inslag i de flesta utbildningar på Medfak.

Hjärt- och lungräddning är ett viktigt inslag i de flesta utbildningar på Medfak.

AT-studenter testar hur det är att vara rullstolsburen.

AT-studenter testar hur det är att vara rullstolsburen.

Adress och öppettider

Clinicum Linköping

Campus US, plan 12, ingång 53 och 54, Patologen, plan 9 och 11, ingång 69.

Postadress: Linköpings Universitetet, Medicinska fakulteten, Clinicum,

Clinicum Norrköping

Campus Norrköping, Kåkenhus, Bredgatan 33, plan 4.

Postadress: Linköpings Universitetet, Medicinska fakulteten, Clinicum,  581 83 Linköping

Öppettider

Tillgängligt för studenter

Öppettider Linköping: 07.00-22.00

Kontakt

Nyheter

Forskning

Interna sidor