Clinicum (CLIN)

Clinicum är Medicinska fakultetens kliniska tränings- och simuleringscentrum (KTC). 

På Clinicum finns lokaler, utrustning och material för att studenter ska kunna träna praktiska färdigheter och simulera realistiska vårdsituationer i en trygg miljö. Studenterna tränar under ledning av lärare men också själva både individuellt och i grupp. Clinicum har ett särskilt uppdrag att främja teamträning i patientnära situationer.


På Clinicums laborativa sida finns lokaler, apparatur och material för experimentella studier inom biokemi och molekylärbiologi. Större delen av undervisningen sköts av lärare men det finns möjligheter till egna studier med mikroskop och ett självträningslaboratorium.

Anatomiundervisning med dissektion görs i särskilda lokaler, med hjälp av modeller och det så kallade visualiseringsbordet.

Prisbelönt utbildningsmiljö

Avancerade möjligheter att öva olika vårdsituationer

Adress och öppettider

Clinicum Linköping

Campus US, plan 12, ingång 53 och 54, Patologen, plan 9 och 11, ingång 69.
Postadress: Linköpings Universitetet, Medicinska fakulteten, Clinicum,

Clinicum Norrköping

Campus Norrköping, Kåkenhus, Bredgatan 33, plan 4.
Postadress: Linköpings Universitetet, Medicinska fakulteten, Clinicum,  581 83 Linköping

Öppettider

Tillgängligt för studenter

Öppettider

Linköping: 07.00-22.00
Norrköping: Mån-fre 7:30-21, lö-sö (inkl helgdagar) 7:30-17.

Kontakt

Nyheter

Maria Kvarnström porträttbild

Ny enhetschef

Vi välkomnar Maria Kvarnström, ny enhetschef vid Clinicum LiU. Hur det är att påbörja ett nytt uppdrag under pågående pandemi, möjligheter, utmaningar och framtiden - det är några av de saker som Maria Kvarnström delar med sig av.

Katarina Karlsson vid Clinicums tidslinje.

Clinicums jubileumsvecka - en tillbakablick och framtidsmöjligheter

Att Clinicum vid LiU har funnits i elva år uppmärksammades lite extra under förra veckan. Besökare kunde bland annat ta del av en tidslinje där Clinicums historia - från start till idag presenteras.

Patienten

Simulerade patienter spelar en viktig roll

Ansiktet är askgrått och patienten klagar över smärta i bröstet. Runt honom rör sig läkar- och sjuksköterskestudenter som försöker utröna vad det kan röra sig om. Som tur är befinner sig Pelle utom fara – men situationen är skrämmande verklig.

Forskning