Clinicum (CLIN)

Clinicum är Medicinska fakultetens kliniska tränings- och simuleringscentrum (KTC). 

På Clinicum finns lokaler, utrustning och material för att studenter ska kunna träna praktiska färdigheter och simulera realistiska vårdsituationer i en trygg miljö. Studenterna tränar under ledning av lärare men också själva både individuellt och i grupp. Clinicum har ett särskilt uppdrag att främja teamträning i patientnära situationer.


På Clinicums laborativa sida finns lokaler, apparatur och material för experimentella studier inom biokemi och molekylärbiologi. Större delen av undervisningen sköts av lärare men det finns möjligheter till egna studier med mikroskop och ett självträningslaboratorium.

Anatomiundervisning med dissektion görs i särskilda lokaler, med hjälp av modeller och det så kallade visualiseringsbordet.

Prisbelönt utbildningsmiljö Visa/dölj innehåll

Avancerade möjligheter att öva olika vårdsituationer Visa/dölj innehåll

Simuleringsdocka på Clinicum
Med hjälp av avancerad simuleringsdockor får studenterna uppleva realistiska situationer.
En FT-student övar
Fysioterapistudenter övar ofta på varandra.
AT-studenter tränar lyft.
AT-studenter tränar lyft.
Logopedstudenter studerar anatomi.
Logopedstudenter studerar anatomi.
Logopedstudenter tränar att använda tester.
Logopedstudenter tränar att använda tester.
Hjärt- och lungräddning är ett viktigt inslag i de flesta utbildningar på Medfak.
Hjärt- och lungräddning är ett viktigt inslag i de flesta utbildningar på Medfak.
AT-studenter testar hur det är att vara rullstolsburen.
AT-studenter testar hur det är att vara rullstolsburen.

Adress och öppettider Visa/dölj innehåll

Clinicum Linköping

Campus US, plan 12, ingång 53 och 54, Patologen, plan 9 och 11, ingång 69.

Postadress: Linköpings Universitetet, Medicinska fakulteten, Clinicum,

Clinicum Norrköping

Campus Norrköping, Kåkenhus, Bredgatan 33, plan 4.

Postadress: Linköpings Universitetet, Medicinska fakulteten, Clinicum,  581 83 Linköping

Öppettider

Tillgängligt för studenter

Öppettider

Linköping: 07.00-22.00
Norrköping: Mån-fre 7:30-21, lö-sö (inkl helgdagar) 7:30-17.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Interna sidor Visa/dölj innehåll