I CMIVs forskarskola deltar doktorander med både teknisk och medicinsk inriktning. Grunden i CMIV är det tvärvetenskapliga arbetet och alla doktorander har därför handledare från flera fält. 

Vem kan anmäla sig till forskarskolan

En doktorand som är antagen till en forskarutbildning och har en CMIV-forskare som handledare kan anslutas till forskarskolan. 

Ansökan

För att ansöka om att vara med i forskarskolan fyller doktoranden eller handledaren i formuläret nedan och skickar det till:

cmiv-research-school@liu.se

Ansökan kommer att granskas av det vetenskapliga rådet vid deras nästa möte.

Ansökan CMIVs forskarskola

Om doktorandens projekt inte är anmält som CMIV-projekt lämnas en ansökan om detta in samtidigt. 

Formulär för ansökan till forskningsprojekt (på engelska):

CMIV MR project ver.9

CMIV CT project ver. 2

Läs mer om forskarskolan