CMIV Forskarskola

CMIV Research School

CMIV erbjuder en forskarskola för både medicinska och tekniska doktorander. En grundläggande princip för vår forskarskola är det nära sambandet mellan olika discipliner. 

CMIV erbjuder ett doktorandprogram med både medicinsk och teknisk inriktning. En grundläggande princip för vår forskarskola är det nära sambandet mellan olika discipliner. Målet är att varje doktorand har en huvudhandledare från hans / hennes eget expertområde samt en biträdande handledare från ett annat fält. Vi uppmuntrar också bildandet av "tvillingpar", där två doktorander från olika discipliner arbetar i nära samarbete på intilliggande projekt.

Doktoranderna i CMIV forskarskolan träffas en gång i månaden för att diskutera vad som händer vid CMIV och om det finns några nya möjligheter eller kurser. Efter mötet hålls ett seminarium där doktoranderna presenterar sina projekt för varandra och för seniora forskare.

Vid den årliga CMIV konferensen presenterar studenterna sina projekt under en poster session. Detta är en stor möjlighet att diskutera och få feedback från seniora forskare och andra doktorander. Konferenserna innehåller ofta en workshop eller föredrag riktade mot forskarskolan. En gång varje termin erbjuds också en doktoranddag med en workshop eller studiebesök.En av de stora fördelarna med forskarskolan är möjlighet att arbeta i en miljö där forskare från olika områden och vårdpersonal möts varje dag.

Du kan läsa mer om forskarskolan på den engelska sidan.

StudierektorVisa/dölj innehåll

Läs mer om CMIVVisa/dölj innehåll