CMIV Forskarskola

Grupp av doktorander i föreläsningssal
CMIV forskarskoleseminarium. Thor Balkhed

CMIV erbjuder en forskarskola för doktorander med både medicinsk och teknisk bakgrund. Huvudprincipen för forskarskolan är det nära samarbetet mellan olika discipliner.

Doktoranderna har utbildning inom medicin, hälsa, teknik och naturvetenskap. Det som gör CMIV:s forskarskola unik är att handledningsteamet är tvärvetenskapligt. Studentens huvudhandledare kommer ofta från det egna forskningsområdet medan biträdande handledare har expertis inom andra områden. Detta gör det möjligt för studenten att få vägledning från både det medicinska och det tekniska området.

Doktoranderna i CMIV:s forskarskola träffas en gång i månaden för att diskutera aktuella händelser på CMIV och kommande kurser. Mötet följs av ett seminarium där doktoranderna presenterar sina projekt för varandra och för seniora forskare. Detta är ett fantastiskt tillfälle att diskutera arbetet och få djupgående feedback från seniora forskare och andra doktorander.

Vid den årliga CMIV-konferensen presenterar studenterna sina projekt vid en postersession och deltar i en workshop eller föreläsning under ledning av forskarskolan. Detta gör det möjligt för studenterna att träffa seniora forskare, förbättra sitt eget forskningsnätverk och skapa nya samarbeten. En gång om året anordnar forskarskolan också en doktoranddag med en workshop eller ett studiebesök.

Mer information om forskarskolan och hur man ansöker finns på den engelska sidan. ​

Kontakt

Doktorander

Läs mer om CMIV