Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) bedriver tvärvetenskaplig forskning inom gränsområdet medicin/biologi och teknik för att lösa morgondagens kliniska frågeställningar.


Uppdraget är att utveckla framtida metoder och verktyg inom bildvetenskap och visualisering för tillämpning inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning. CMIV är initierat av Linköpings universitet, Region Östergötland och Sectra AB. CMIV är del av Linköpings universitet och leds av en styrelse med representanter från akademi, klinik och industri. Forskningsagendan bestäms av ett vetenskapligt råd bestående av seniora forskare som är anslutna till CMIV. Det dagliga arbetet administreras av CMIV:s ledningsgrupp. 

Det finns mer information om vår forskning på den engelska sidan. Du kan även titta på filmerna längre ner på den här sidan.

Forskning

Två forskare som tittar på en stor skärm

Imaging vid stereotaktisk neurokirurgi

Vid djup hjärnstimulering (DBS) ges elektrisk stimulering för att blockera onormala nervsignaler som orsakar symtom vid t ex Parkinsons sjukdom. Det här projekt utvecklar MR-protokoll som används vid den stereotaktiska neurokirurgin.

Forskare rund en dator.

AIDA

AIDA är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys. Basen är i Linköping men arenan är nationell.

Forskare tittar på hjärtbild

4D Flow CT

Syftet med det här projektet är att extrahera funktionella data från anatomiska bilder av hjärtat med hjälp av bildbaserade simuleringar med mål att tidigare och mer exakt kunna diagnostisera och behandla hjärtsjukdomar.

Bli en del av CMIV

Nyheter

manlig och kvinnlig forskare diskuterar datortomografibild.

Immunförsvarets åldrande kan avslöjas med datortomografi

Det lilla organet thymus kan spela en större roll för immunförsvaret hos vuxna än man tidigare trott. Med åldern ersätts körteln med fett – men hur snabbt det går är kopplat till både kön, ålder och livsstilsfaktorer, enligt en ny studie från LiU.

Morrisons forskargrupp vid CSAN.

Hjärnan reagerar olika på beröring beroende på sammanhang

Beröring av en annan människa kan höja nivåerna av ”må bra”-hormonet oxytocin. Men sammanhanget spelar stor roll. Situationen påverkar inte bara oxytocinnivån i stunden, utan också senare, visar LiU-forskare.

Försöksledare och försöksdeltagare med elektroder på tinningen.

Hjärnans cannabisliknande system skydd mot beroendesjukdom

Höga nivåer av kroppens egna cannabisliknande ämnen skyddar mot att utveckla beroendesjukdom hos personer som haft traumatiserande upplevelser som barn, enligt en studie från LiU.

Följ oss på Twitter

CMIV:s forskarskola

Arrangemang och kurser

CMIVs årsrapport

En glimt av CMIV

Blixtsnabb koll av hjärtat

CMIVs forskare har för första gången kunnat använda information från bilder tagna i en datortomograf, som finns på de flesta sjukhus, för att simulera hjärtats funktion på en enskild patient. Modelleringsmetoderna kommer från fordonsindustrin och simuleringarna görs vid Nationellt superdatorcentrum, NSC, vid LiU.

Från forskning till patientnytta

Video

 


Digital patologi ger kortare väntetider

Video

 


Avancerad teknik nära vården

Video

 


Kontakt

Modalitetsansvariga

MR 4

Christer Holm

MR-specialist

  • Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering

MR 5

Fotografi av Henrik Ekman

Henrik Ekman

MR-specialist

  • Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering [No text in field]

MR 6

Marcelo Pereira Martins

Doktorand

  • Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering

CT 1

CT 2

Fotografi av Petter Quick

Petter Quick

CT-specialist

  • Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering

Forskare

Vetenskapliga rådet

Styrelsen