Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV)

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) bedriver fokuserad frontlinjeforskning inom tvärvetenskapliga projekt som tillhandahåller lösningar för morgondagens kliniska frågeställningar. 


Uppdraget är att utveckla framtida metoder och verktyg för bildanalys och visualisering för tillämpningar inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning. CMIV är initierat av Linköpings universitet, Region Östergötland och Sectra AB. CMIV är del av Linköpings universitet och leds av en styrelse med representanter från akademi, klinik och industri. Forskningsagendan bestäms av ett vetenskapligt råd bestående av seniora forskare som är anslutna till CMIV. Det dagliga arbetet administreras av CMIVs stab. 

Det finns mer information om vår forskning på den engelska sidan. Du kan även titta på filmerna längre ner på den här sidan.

Kontakt

Administration

Forskning

Nyheter

CMIVs forskarskola

Bli en del av CMIV

Arrangemang och kurser

En glimt av CMIV:s forskning

Från forskning till patientnytta

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där medicinska och tekniska forskare samarbetar för att tillvarata tekniska innovationer i vården.

Avancerad teknik nära vården

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap och föreståndare för CMIV, leder ett arbete med att använda avancerad visualisering så att det kommer till nytta i sjukvården. Bland annat är LiU-forskare världsledande på att visa hur hjärtan arbetar. Det underlättar diagnostik av hjärtsjukdomar.

Digital patologi

Diagnostisk patologi är av avgörande betydelse för sjukvården. CMIV har deltagit i ett VINNOVA projekt som arbetat med att ta fram digitala verktyg för patologi. På CMIV fortsätter forskningen även efter att VINNOVA-projektet har avslutats.

Styrelse