Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV)

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) bedriver fokuserad frontlinjeforskning inom tvärvetenskapliga projekt som tillhandahåller lösningar för morgondagens kliniska frågeställningar. 


Uppdraget är att utveckla framtida metoder och verktyg för bildanalys och visualisering för tillämpningar inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning. CMIV är initierat av Linköpings universitet, Region Östergötland och Sectra AB. CMIV är del av Linköpings universitet och leds av en styrelse med representanter från akademi, klinik och industri. Forskningsagendan bestäms av ett vetenskapligt råd bestående av seniora forskare som är anslutna till CMIV. Det dagliga arbetet administreras av CMIVs stab. 

Det finns mer information om vår forskning på den engelska sidan. Du kan även titta på filmerna längre ner på den här sidan.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Bli en del av CMIV
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

CMIVs forskarskola
Visa/dölj innehåll

Arrangemang och kurser
Visa/dölj innehåll

CMIVs årsrapport
Visa/dölj innehåll

En glimt av CMIV
Visa/dölj innehåll

Blixtsnabb koll av hjärtat

CMIVs forskare har för första gången kunnat använda information från bilder tagna i en datortomograf, som finns på de flesta sjukhus, för att simulera hjärtats funktion på en enskild patient. Modelleringsmetoderna kommer från fordonsindustrin och simuleringarna görs vid Nationellt superdatorcentrum, NSC, vid LiU.

Från forskning till patientnytta

 

Digital patologi ger kortare väntetider

 

Avancerad teknik nära vården

 

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Administration

Styrelse