Jonathan, tidigare studentNamn: Jonathan Nilsson
Arbete: Managementkonsult inom informationssäkerhet, Secify
Utbildning: Kognitionsvetenskap, kandidatexamen 2013 och masterexamen 2015

Vad gör du på ditt jobb?

- Jag jobbar främst med risk- och sårbarhetsanalyser inom informationssäkerhet men deltar och driver även andra uppgifter så som phishingtester, utbildningar, ISO-projekt och utveckling av nya tjänster inom området.

Majoriteten av min tid spenderar jag dock på riskanalyser av olika slag. Dessa riskanalyser handlar om att på olika sätt kartlägga risker och sårbarheter när det kommer till hantering, lagring, distribution och destruktion av information. Riskanalyserna görs ute i kundernas verksamheter vilket är spännande då jag ofta får chans att utveckla min intervjumetodik samt sätta mig in i hur nya arbetsområden fungerar. Kunderna vi arbetat med har varit verksamma i allt ifrån tillverkningsindustri, leverans av diverse IT-tjänster till skolverksamhet.

Målet med mitt jobb är att ge kunden de verktyg den behöver för att kunna identifiera risker och sårbarheter samt implementera åtgärder för att motverka dessa. Oftast utgår arbetet ifrån ett Safety I-perspektiv men jag lägger mycket tid och energi på att få över mer och mer fokus på Safety II-perspektivet som var ett stort intresseområde för mig under studietiden.

Det är ett utåtriktat arbete som innebär att jag ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera både stora och små projekt tillsammans med kund.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?

- Det är väldigt olika beroende på vilka projekt som är aktiva. Vanligtvis har jag omkring 1-2 olika kundmöten i veckan, vilket ofta är intervjuer av olika slag. Resterande tid spenderas oftast på Secifys kontor. Mycket av mitt dagliga arbete handlar om att identifiera särskilda behov hos kunderna jag arbetar med för tillfället och bygga verktyg utefter deras förutsättningar. Dessa verktyg fokuserar på att hantera, kartlägga och åtgärda risker, det kan vara riskbedömningsmallar, rutiner inom informationssäkerhet, kravspecifikationer utefter diverse standarder, tex ISO 27001 med mera. Mitt arbete innefattar även en hel del granskning av kunders befintliga riskanalysmetoder och att skriva rekommendationer för förbättring. För att kunna genomföra dessa arbetsuppgifter så spenderar jag även en hel del tid på att läsa in mig på hur kundernas verksamhetsområde fungerar och vilken typ av säkerhetskultur som oftast kännetecknar just dessa områden.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa med mitt jobb är att jag får chansen att applicera teorier kring riskanalys och säkerhetskultur på många olika verksamhetsområden. På detta sätt får jag verkligen träna mig själv i vilka teorier och ramverk som fungerar vart och vilka styrkor/svagheter varje metod har. Det är ett, för mig, väldigt lärorikt sätt att arbeta på och även mycket roligt att bolla idéer kring med kollegor och kunder.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

- För mig är utmaningen att konstant anpassa metoder och ramverk utefter kundernas verksamheter men det är som sagt också det som jag finner intressant med arbetet. Det är även en utmaning att försöka förklara implementeringen av de lite mer avancerade ramverken för riskanalys, som ibland behövs, för kunder och kollegor. Detta leder dock till mycket intressanta diskussioner och som oftast kommer det upp många aspekter och frågor som jag själv inte ens funderat över.

Hur såg din väg in i arbetslivet ut, och till den position du har idag?

- Jag är ganska ny här på Secify, jag har varit här sedan mars 2019. Innan dess arbetade jag med krisberedskap på kommunal nivå inom räddningstjänsten, Höglandets Räddningstjänstförbund, och på regional nivå inom Länsstyrelsen i Jönköpings län. Innan det arbetade jag på Combitech, som var mitt första jobb efter examen, med system- och flygsäkerhet.

Jag har hela tiden haft ett stort intresse i utrednings- och analysarbete inom säkerhetssektorn vilket reflekterades i min studietid då jag hade inriktningen beteende i komplexa system och resilience engineering. Detta har gjort att mina jobb främst varit inom säkerhetssektorn, dock i flera olika områden inom denna sektor. Jag har, som sagt, varit aktiv i systemsäkerhet, krisberedskap och informationssäkerhet vilket kan ses som ganska skilda områden men som har mycket mer gemensamt än vad som först kan tros. För mig har det varit väldigt roligt att ta med mig lärdomarna från ett säkerhetsområde till ett annat och att skapa något nytt av det.

Varför valde du att läsa kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet?

- För att det var där utbildningen fanns! Jag gick först och främst på utbildningen, inte orten. Innan jag valde läste jag igenom alla tjocka kataloger man plockade på sig på mässor eller fick hemskickat, till slut fastnade jag för just kognitionsvetenskap. Jag har alltid varit intresserad av att lära mig mycket och gillar att läsa. Jag är väldigt intresserad av teknik, men även av filosofi och psykologi och eftersom kognitionsvetenskap förenar alla dessa områden så fick det bli det!

Vad tyckte du om utbildningen?

- Den var riktigt bra och passade mig alldeles utmärkt. Den var tvärvetenskaplig och därmed bred. Man fick läsa till sig mycket kunskap jag gillar plus så fick vi lära oss att koppla ihop många olika forskningsområden som ingår i utbildningen till en slags helhet.

Vad var det bästa med utbildningen?

- Det bästa med utbildningen var att den täckte många områden och att man kunde forma mycket själv, framför allt i masterutbildningen, eftersom det fanns många valfria kurser där. Men kandidatutbildningen gav en väldigt bra grundförståelse. Så man kan säga att min studietid gick från rolig till väldigt rolig!

Har du haft nytta av det du lärde dig i utbildningen i ditt nuvarande arbete?

- Ja, eftersom utbildningen täckte många områden blev man duktig på att se helheter. Jag har också tillägnat mig en metod för att lära mig mycket vilket jag har haft stor användning av i mitt arbetsliv, då jag möter många med expertkunskaper inom olika områden och behöver dagligen kunna ta till mig olika sorters information.

Hur såg ditt studentliv ut?

- Studierna innebar mycket frihet och eget ansvar. Det var mycket att läsa och vi var ett gäng som ofta träffades och pluggade ihop, antingen på bibblan, hemma hos någon eller i ett särskilt masterrum sen när vi även läste masterutbildningen ihop. När vi inte pluggade tränade vi ofta tillsammans på Campushallens gym. En och annan kravall hann vi också med på helgerna, som oftast var det i samband med avslutade tentaperioder. Jag var även engagerad i sektionen KogVet, först som vice ordförande ett halvår och därefter som ordförande i ett halvår. Det förtroendeuppdraget innebar att ansvara för sektionsarbetets inriktning och att arbetet rullade på, men även att till exempel anordna tackmiddagar och pluggkvällar samt en del administrativa uppgifter.

Har du några tips till andra som vill läsa till kognitionsvetare?

- Om man gillar att lära sig mycket är kognitionsvetenskap den rätta utbildningen! Ett annat tips är att försöka se kopplingen mellan de lite mindre roliga delarna till det man är mer intresserad av. Där finns många intressanta insikter att hämta på det viset! Själv var jag inte så jätteintresserad av programmering och språkdelen, utan var mer intresserad av kognitiv psykologi, beteende i komplexa system och riskanalys. Så när det enligt mig var lite mindre roliga kurser på schemat försökte jag fokusera på kopplingen mellan allt istället. Därför tyckte jag också att masterutbildningen var roligare än kandidatutbildningen eftersom det fanns större valfrihet där vilket gjorde att man hade möjlighet att skräddarsy sin utbildning mer.

Vad är ditt bästa minne från studietiden?

- Jag har många bra minnen framför allt från tiden på masterutbildningen när vi hängde ihop i masterrummet. Vi var ett härligt gäng som lärt känna varandra på kandidatutbildningen och sedan följdes åt till nästa nivå. Alla var väldigt drivande, man fick mycket hjälp och stöd men kunde även hjälpa andra. Generellt var det en riktigt bra stämning i klassen och många kursare har blivit vänner för livet.

Vad gör du om fem år?

- Min plan är att fortsätta arbeta med riskanalyser, säkerhetskultur och beteende i komplexa system inom säkerhetssektorn. Just nu läser jag på fritiden distanskurser inom olika psykologidiscipliner för att jag ska kunna bli ännu vassare på intervjumetodik och utredningsarbete men även för att utveckla min kunskap kring mänskligt beteende samt hur vi påverkar vår säkerhetskultur och hur den påverkar oss.

Så inom fem år har jag tagit ut en kompletterande masterexamen i arbets- och organisationspsykologi som tillsammans med min bakgrund i kognitionsvetenskap och min arbetslivserfarenhet har lett till att jag arbetar med beteende i komplexa system och säkerhetskultur på en strategisk nivå inom säkerhetssektorn. Gärna inom offentlig förvaltning!

Utbildning