Kognitionsvetenskap, 180 hp

Studenter i seminarie

Kognitionsvetenskap, 180 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Studiestart

HT 2017

Studieort

Linköping

Studietakt

Heltid 100%


Nivå

Grundnivå

Undervisningsform

Campusförlagd

Anmälningskod

LIU-50004


Examen

Filosofie kandidatexamen i Kognitionsvetenskap, 180 hp


Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet A4 (Matematik 3b alternativt Matematik 3C, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 och 1a2) eller områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A).


Studieavgift

330000 kr - OBS! Gäller bara för studenter utanför EU/EES och Schweiz.

Ansök

Vårt tänkande är overkligt komplext och hjärnan består av hundra miljarder hjärnceller. Ändå kan datorer slå oss i frågesport. Kognitionsvetenskap – vetenskapen om tänkande – ligger tvärvetenskapligt mitt emellan IT, psykologi och språkvetenskap.

Som kognitionsvetare lär du dig metoder för att studera och forma tanke, minne och handling hos både människor och datorer. Utbildningen  gör dig också synnerligen skicklig på  att designa samspelet mellan människor och teknik.

Inom artificiell intelligens (AI) utforskar vi datorers tänkande. Inom neurovetenskap tittar vi på vad som händer i hjärnan. När vi kopplar samman det som sker i oss med det som sker i en dator så blir tänkandet en hybrid. Vi tänker också tillsammans, och använder verktyg, som papper och penna, för att föreställa oss och minnas. Vårt tänkande överskrider gränserna mellan psykologi, kultur, biologi och teknik.

Inom programmets IT-del ingår artificiell intelligens, språkteknologi och interaktionsdesign. Du lär dig även att programmera för att kunna skapa artificiell intelligens, simulera mänskligt tänkande och designa användargränssnitt (allt du ser och kan göra något med i t.ex. en app på mobilen).

I psykologi- och beteendevetenskapsdelen finns utöver kognitiv psykologi, även neurovetenskap och ’human factors’. Här utforskar du hur vi uppfattar och tolkar vår omvärld, hur vi löser problem, fattar beslut och samspelar med teknik. Här får du också lära dig forskningsmetoder.

Språkvetenskapsdelen tar upp lingvistik, kommunikation och även filosofi, samt hur datorer kan användas för språkliga analyser. Medvetandefilosofin behandlar grunden för vad mänskligt tänkande kan innebära.

Programmets upplägg

Programmet har ett brett kursinnehåll som fokuserar på individen som helhet och dennes samspel med teknik och omgivning. De första två åren består av obligatoriska kurser inom IT och datavetenskap, psykologi och språkvetenskap samt breda metodkurser och introduktioner till tillämpningar. Andra ämnen du studerar är neurovetenskap, antropologi och filosofi. I årskurs tre kan du välja bland metodfördjupningar och kurser som inriktar sig på samspelet mellan människa och teknik, exempelvis IT-design och användarupplevelse (user experience, UX), eller hur man kan undersöka och utforma system som finns i trafiken, på sjukhus, i kontrollrum eller i flygplanscockpits. Det finns även en kurs i handikappvetenskap där du får titta närmare på vilka tekniska och psykologiska möjligheter som finns för att kompensera för olika former av funktionsnedsättningar. I många av programmets kurser ingår dessutom projekt där tidigare studenter har arbetat med exempelvis:

  • Anpassning av en flygsimulering så att den kan styras med ögonrörelser
  • Styrning av en muspekare på en datorskärm med hjärnan
  • Hjälpmedel för matlagning för personer med Alzheimers
  • Datorhjälpmedel för att skriva lättlästa texter
  • Kommunikation i nödsituationer på passagerarfartyg
  • Utvärdering av automatisk fickparkering i bilar
  • Undersökning av hur datorspel kan användas i undervisning på mellanstadiet
  • Utveckling av begrepp för att beskriva hur choklad doftar och smakar
  • Utveckling och utvärdering hjälpmedel för att landa en helikopter i dålig sikt

Vad du lär dig

Som kognitionsvetare är du specialist på metodkunskaper inom flera områden som har människa och teknik att göra. Du vet hur man väljer metod för ett visst sammanhang, hur man planerar och genomför en undersökning eller ett utvecklingsarbete och hur man värderar resultat om hur människor tänker och gör saker i samspel med teknik. Det kan till exempel handla om hur förarlösa fordon påverkar trafikbeteendet. Du har också lärt dig att se hur teknik kan utnyttjas för krävande arbetsuppgifter och kommunikation. I teknikprojekt har du förmågan att integrera kunskap från olika källor och olika perspektiv, och att se till helheten. Programmet ger dessutom mer allmänna kunskaper och färdigheter som ofta efterfrågas, till exempel att inhämta, värdera och presentera information både muntligt och skriftligt, vana att arbeta i grupp och med självständiga projekt och – inte minst – en unik förmåga att kombinera teknik och beteendevetenskap. Men vad är det som finns i en mänsklig hjärna som inte kan replikeras i en maskin? Som kognitionsvetare tar du reda på det.

De här ämnena läser du

Utbildningsplan

Mer om programmet

Utlandsstudier inom programmet

Utlandsstudier

Många universitet i världen erbjuder relevanta kurser för kognitionsvetare, och vi har utöver universitetets utbyte också ett specifikt utbyte med Radboud Universiteit Nijmegen i Nederländerna, Universitetet i Bergen i Norge, Indiana University Bloomington, IN i USA, Case Western Reserve University, Cleveland, OH, USA, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Polen, Aarhus universitet, Aarhus, Danmark och Universität Osnabrück i Tyskland. Om du vill studera utomlands finns det utrymme för det under hösten i årskurs tre, men räkna med att du på universitetet du besöker måste hitta tillämpnings- och fördjupningskurser för att kunna tillgodoräkna dig studieperioden. Ett alternativ är att åka en termin eller ett år mellan två årskurser. 

Efter utbildningen

Majoriteten av kognitionsvetare arbetar inom IT – en bransch som just nu har ett stort behov av utbildade personer som förstår hur människan samspelar med artificiell intelligens och automatiserade system. Våra tidigare studenter jobbar ofta som interaktionsdesigners, användbarhetsarkitekter, programmerare, systemutvecklare, effektstrateger eller, efter några år, som projektledare. Ett flertal jobbar som utredare, systemingenjörer, systemanalytiker och konsulter i säkerhets- och riskfrågor i människa-tekniksystem samt ’human factors’ inom industri-, energi-, och fordonssektorn. Andra arbetar med språk- och informationshantering som tekniska skribenter, datalingvister, teknikinformatörer, dataanalytiker eller utbildare på företag och myndigheter.

Vill du fördjupa dina kunskaper ytterligare ger programmet en bra grund för masterstudier och forskarutbildning. Vid Linköpings universitets finns både ett masterprogram i kognitionsvetenskap och en forskarutbildning som ger möjligheter att doktorera i ämnet.

Tidigare studenter

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.,