Vårt tänkande är overkligt komplext och hjärnan består av hundra miljarder hjärnceller. Ändå kan datorer slå oss i frågesport. Kognitionsvetenskap – vetenskapen om tänkande – ligger tvärvetenskapligt mitt emellan IT, psykologi och språkvetenskap. 

Kognitionsvetenskap, kandidatprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15
Som kognitionsvetare lär du dig metoder för att studera och forma tanke och handling hos både människor och datorer, och designa samspelet mellan dem. Inom artificiell intelligens utforskar du datorers tänkande. Inom neurovetenskap lär du dig vad som händer i hjärnan. Människor tänker också tillsammans, via språket och använder verktyg, som papper och penna, för att föreställa sig och minnas. Tänkande överskrider därför gränserna mellan psykologi, kultur, biologi och teknik. 

Metod, programmering och projekt

För att kunna studera tänkande lär du dig forskningsmetoder som intervjuer, observationer och psykologiska experiment. Du lär dig även att programmera för att kunna skapa artificiell intelligens och designa användargränssnitt. Du utvecklar din förmåga att se IT ur användarens perspektiv och hur det kan underlätta arbete och kommunikation. I många kurser ingår projekt där du får tillämpa dina kunskaper på praktiska problem. Projekt i utbildningens senare del sker ofta tillsammans med företag och myndigheter, vilket ger möjligheter att bygga relationer med potentiella arbetsgivare. I många av programmets kurser ingår dessutom projekt där tidigare studenter har arbetat med exempelvis:

  • Anpassning av en flygsimulering så att den kan styras med ögonrörelser
  • Styrning av en muspekare på en datorskärm med hjärnan
  • Hjälpmedel för matlagning för personer med Alzheimers
  • Datorhjälpmedel för att skriva lättlästa texter
  • Kommunikation i nödsituationer på passagerarfartyg
  • Utvärdering av automatisk fickparkering i bilar
  • Undersökning av hur datorspel kan användas i undervisning på mellanstadiet
  • Utveckling av begrepp för att beskriva hur choklad doftar och smakar
  • Utveckling och utvärdering hjälpmedel för att landa en helikopter i dålig sikt

De här ämnena läser du

Meritvärde

Karriär och framtid

Majoriteten av kognitionsvetare arbetar i IT-branschen – ofta som interaktionsdesigner eller ”user experience designer”. Ett flertal jobbar som utredare av säkerhet och risk i människa–tekniksystem och ”human factors” inom industri-, energi-, och fordonssektorn. Många arbetar också som tekniska skribenter och informatörer på företag och myndigheter. Exempel på några kognitionsvetares varierande arbetsuppgifter har varit att utveckla design och koncept för Traderas app samt att designa informationsdisplayer i flygplanet Gripen. Programmet ger dig också en bra grund för fortsatta masterstudier och för forskarutbildning. 

Röster om utbildningen

Studenter berättar

Video

Niklas

Niklas berättar om sitt val att läsa Kognitionsvetenskap, och vad han tycker är det mest intressanta med programmet på LiU.

Video

Isabella

Isabella berättar om resa innan hon hittade till kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap, och vad hon tycker är det mest intressanta med programmet på LiU.

Video

Julia

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Julia berättar om varför hon valde att läsa Kognitionsvetenskap på LiU.

Alumner berättar

Utlandsstudier

Studentlivet