30 maj 2016

Tre forskningsprojekt, om hållbarhet samt om kvinnligt entreprenörskap, har fått anslag på totalt 13 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse.

Peter Cronemyr, Maria Björklund och Malin Tillmar, IEIFoto: Teiksma BusevaTvå av projekten togs hem av forskare vid avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling (LOGQ) vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid LiU.

Maria Björklund, biträdande professor, fick ett anslag om fyra miljoner kronor till projektet Innovativt hållbarhetsarbete i logistikförsörjningskedjor – aktörssamarbete för kunskap, lönsamhet och kundnytta.

Lika stort anslag gick till Peter Cronemyr, universitetslektor på IEI, och till projektet Hållbar processledning inom logistiksektorn.

Fem miljoner anslogs till ett forskningssamarbete kring kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd. Malin Tillmar, professor i företagsekonomi vid IEI (bilden t h), samverkar i projektet med forskare från Högskolan i Jönköping, Sveriges Lantbruksuniversitet samt Stockholms universitet.

Forskare