Fotografi av Peter Cronemyr

Peter Cronemyr

Biträdande professor

Processledning bör införas i steg på ett strukturerat sätt. Vid försök med avancerade metoder som företag och organisationer inte varit mogna för, har dessa initiativ ofta misslyckats. Det gäller att man gör rätt saker på rätt sätt i rätt ordning.

Processledning – utveckling, förbättring och styrning av arbetssätt och verksamhetsresultat

Jag forskar och undervisar om processledning. Processledning är ett strukturerat arbetssätt att leda en verksamhet baserat på kundfokus, förbättringsarbete och medarbetarengagemang. Det innehåller strategi, utveckling och kartläggning av arbetssätt samt mätning och uppföljning.

Processmognad

Min forskning visar att processledning bör införas i steg på ett strukturerat sätt för att lyckas. Vid försök med avancerad metoder som företag och organisationer inte varit mogna för, har dessa initiativ ofta misslyckats. Baserat på empiri från många företag har jag tillsammans kollegor på LiU och inom företag tagit fram en processmognadstrappa som visar hur man gör rätt saker på rätt sätt i rätt ordning.

I korthet kan man beskriva stegen som:

 • Strategiskt affärsbehov
 • Processmedvetenhet
 • Etablerade processer
 • Databaserad processnalys och förbättring
 • Processtyrning

Processmognadstrappan vidareutvecklas genom olika forskningsprojekt. 

Six Sigma - en strukturerad data-baserad metod för problemlösning 

Jag forskar inom området hur man genomför Six Sigma-projekt och hur man inför detta arbetsätt i organisationer. Faserna i ett projekt är:

 • Definiera problemet och sätt mål
 • Mät/samla in data om problemet och avgränsa problemet
 • Analysera data för att hitta signifikanta grundorsaker
 • Utveckla lösningar/förbättringar som eliminerar/reducerar grundorsakerna
 • Mät, följ upp och styr den förbättrade processen 

Varje år gör våra studenter ca 15 Six Sigma-projekt inom externa organisationer. Dessa projekt har varit väldigt framgångsrika. 

Aktionsforskning

Då jag som industridoktorand under många år har tillämpat aktionsforskning (interaktiv forskning) är jag speciellt intresserad av denna metod och hjälper gärna till med handledning för doktorander och företag som vill använda denna metod.

Korta fakta

Anställningar

 • 2010 - Linköpings universitet, Linköping, Universitetslektor i Kvalitetsutveckling 
 • 2009 - Propia AB, Norrköping, Senior processledningskonsult 
 • 1996 - 2009 Siemens Industrial Turbines AB (tidigare ABB STAL, Alstom Power), Finspång. Global Six Sigma Master Black Belt (MBB), Business Excellence manager mm 
 • 1984 - 1996 Saab Military Aircraft AB, Linköping. Project Manager, Process Developer, Loads Analysis Engineer mm

Akademiska meriter

 • 2018 Docent i Kvalitetsutveckling, Linköpings universitet. Specialisering inom Processledning.
 • 2007 Teknisk Doktor i Industriell Kvalitetutveckling, Chalmers universitet, Göteborg. Avhandlingens titel: Six Sigma Management – Action Research with Some Contributions to Theories and Methods. 
 • 2000 Teknisk Licentiat i Kvalitetsteknik, Linköpings universitet, Linköping. Avhandlingens titel: Towards a Learning Organization for Product Development.
 • 1990 Civilingenjör i Flygteknik, Linköpings universitet, Linköping 
 • 1984 Värnpliktig Sergeant, A1, Linköping 
 • 1983 Gymnasieingenjör, Berzeliusskolan, Linköping

 

Utbildningar/ Kurser

 • 2012 Universitetspedagogik, Kursdesign, Linköpings universitet, Linköping
 • 2003 Corporate Management Training, Siemens, Tyskland
 • 2002 Certified Six Sigma Black Belt, Alstom, Frankrike
 • 2001 Corporate Management Training, Alstom, Finspång

Forskning

Publikationer

2022

2019

2018

2017

Nyhetsartiklar

Kollegor

Organisation