Hållbar logistik, en förutsättning för hållbarutveckling

Hållbar logistik är ett spännande område i stark förändring. Hållbar logistik handlar om att minska den negativa miljöbelastningen och öka det sociala ansvarstagandet i dagens och framtidens logistiksystem. Men området är så mycket större än så. För att möta de mål vi satt upp i ex Agenda 2030 måste vi omvärdera logistikens roll i samhället och utveckla logistikkunskap i enighet med detta. Logistik och logistikkunskap är inte längre bara något för företag, kunskap måste även utvecklas och anpassas för nya målgrupper.

Senaste publikationer

2023

2022

Forskning inom hållbar logistik

Tre centrala utgångspunkter i min forskning är samverkan mellan aktörer i försörjningskedjor och utanför dessa, hållbara affärsmodeller, samt innovationskraft och nytänkande. Dagens utmaningar är för stora och komplexa för att en organisation ska kunna möta dessa ensam. Vi behöver utveckla och fördjupa våra samverkansformer, både med befintliga och nya aktörer. Ett brett perspektiv på affärsmodellen som inkluderar resursbasen, roller och relationer, samt kunder och intäktströmmar är nödvändigt. Vi måste tänka i nya baner, detta gäller inte bara innovativ teknik, hållbara logistikinnovationer kan vi finna i exempelvis nya organisatoriska former.

Min forskning spänner över områden såsom citylogistik, miljö och sociala hänsynstaganden vid upphandling av logistiktjänster, logistikföretagens utveckling av attraktiva och hållbara tjänster, affärsmodeller för cirkulära flöden samt hur företag och organisationer kan samverka för att säkerställa att hela försörjningskedjan blir mer hållbar.

Jag leder forskningsprojekt och är handledare i forskarutbildning samt arbetar aktivt för att utveckla doktorandutbildningen vid institutionen. Jag har publicerat över 20 artiklar i internationella vetenskapliga journaler och närmre 40 granskade konferensartiklar sedan 2010. Utöver detta har jag författat tre läroböcker samt ett flertal bokkapitel och rapporter.

Korta fakta om mig

CV i korthet

 • Professor 2020
 • Docent i logistik 2012
 • Tek.dr. Logistik 2005
 • Civilingenjör Maskinteknik, 1999

Uppdrag

 • Forskningsutbildningsstudierektor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (Tekniska fakultet)
 • Gästprofessor Linnéuniversitetet
 • Senior editor: Journal of Business Logistics, 2020-
 • Senior editorial adviser: International journal of Physical distribution and logistics management (2011-2020)
 • Ledamot Forskningsutbildningsrådet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
 • Granskare av forskningsansökningar (bl.a. Formas, Energimyndigheten-FFI, Horizon2020).
 • Flertalet uppdrag som examinator och betygskommittéledamot för licentiat- och doktorsavhandlingar.
 • Flertalet uppdrag som sakkunnig för lektorstjänster och docentkompetenser.
 
 

Undervisning

 • TETS36 Hållbara logistiksystem: Examinator, Föreläsare, Seminarieledare
 • TETS38/ETE361 Logistikprojekt: Handledare, Seminarieledare (tidigare examinator)
 • TETS23 Inköp: Seminarieledare
 • TNSL15 Logistik och hållbar utveckling: Föreläsare
 • Examensarbete: Handledare och Examinator
 • Doktorandkurser i bl.a. Hållbar logistik
 • Gästföreläsningar på andra universitet

Utmärkelser

 • Stipendium från Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse, 2013
 • Bästa journalartikel 2011: "Influences from the business environment on environmental purchasing - Drivers and hinders of purchasing green transportation services" i Journal of Purchasing and Supply Management 
 • Handlett studenter som vunnit examensarbetestävlingar 2008, 2010, 2012 och 2016
 • Erkännande från LiU för god kvalitet i kurser (I-plom och Tekniska fakultets dekanusbrev)
 

Nyheter

Kollegor inom avdelningen Logistik- och Kvalitetsutveckling 

Organisation