Frågor om klimatanpassning bör kopplas till kommunernas visionära mål och inte enbart hamna i någon enskild politisk nämnd. Då skulle frågorna bli politiskt mer attraktiva. Det visar en studie där 16 kommunalråd intervjuats.

Kommunalråden, varav tolv från kommuner i Östergötland, har intervjuats om kommunpolitikernas roll, ansvar och handlingsutrymme i frågor som rör klimatanpassning.

 – Politiskt stöd har visat sig vara centralt för hur kommuner hanterar klimatanpassning. Det har gjorts studier av hur kommunala tjänstemän arbetar med frågorna inom kommunerna, däremot inte vilken roll ledande politiker har. Det ville vi ta reda på, säger Mattias Hjerpe vid Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) och en av forskarna bakom studien. Studien visar att kommunalråden ofta avgränsar frågor som rör klimatanpassning, till exempel genom att se dem som ett ärende för stadsplanering eller teknisk förvaltning.

 – Det begränsar den politiska attraktiviteten. De intervjuade kommunalråden menar att om frågorna om klimatanpassning kopplades till sådant som rör lokal utveckling, mål och visioner så skulle de kunna rymma mer diskussion om kommunernas framtida utveckling. Ingen av de intervjuade politikerna har dock tagit initiativ till det. Kommunalråden menar också att klimatanpassning i sig inte är en valfråga. Dels för att det inte är någon partipolitisk kontrovers kring den, dels för att den väger lätt i förhållande till andra frågor i en valrörelse.

– Då blir frågan inte heller prioriterad mellan valen eftersom fokus ofta ligger på att uppfylla vallöften. En ytterligare anledning till att klimatanpassningen inte prioriteras är att det är en frivillig uppgift för kommunerna, anpassningen krävs inte enligt lag. För att få upp frågan på en aktuell agenda krävs att den länkas till andra, mer prioriterade områden, som exempelvis byggande eller infrastruktur.

 – Då görs den till en del av andra lokala politiska mål. Men i vissa mindre folkrika kommuner kan klimatanpassning också fylla en roll för att sätta den egna kommunen på kartan och visa upp lokal politisk handlingskraft, påpekar Mattias Hjerpe.

Projektet där studien ingår heter Klimatförändringar: Sårbarhet och anpassningsförmåga i Östergötland.

2014-03-19

Publikation:


Mattias Hjerpe, Sofie Storbjörk och Johan Alberth (2014). “There is nothing political in it”: triggers of local political leaders’ engagement in climate adaptation. Local Environment , DOI: 10.1080/13549839.2013.872092

Kontaktperson