Mer hållbara och klimatkompatibla samhällen

Min forskning handlar om omställningens arenor och aktörer. I
klimatsamarbetet och den lokala politiken och planeringen.  

På den internationella klimatstyrningens arena undersöker jag vilka aktörer (statliga och icke-statliga) som deltar, vad de gör och vad de vill uppnå. Här har vi utvecklat nya begrepp exempelvis styrprofiler och metoder. Vi använder oss framför allt av den världsunika enkätstudien: Internationella förhandlingsbarometern som mäter klimatförhandlares och klimatexperters uppfattningar om klimatpolitiska frågor och ledarskap. Enkäter i kombination med intervjuer och dokumentstudier möjliggör spännande och nya analyser. Forskningen används bland annat av FN:s klimatsekretariat och flera länders förhandlingsdelegationer.

Visualisera städers klimatomställning och klimatarbete

På den lokala arenan brottas jag med frågan om hur man kan ”se” omställning. Det är svårt att skilja stegvis förändring från mer omvälvande omställning – här har forskningen ännu inget svar. Då är det svårt att veta hur man ska mäta omställning; vilka faktorer initierar den, upprätthåller den, bäddar in den och skalar upp den? 

Tre flaskhalsar för städers klimatomställning

Vår tidigare forskning om klimatarbete i svenska städer visar att styrning och ledning för att mobilisera resurser, samverkan mellan offentliga och privata aktörer och dialog med medborgarna begränsar omställningen. I tätt samarbete med svenska kommuner testar vi därför verktyg och metoder för att bättre hantera dagens flaskhalsar. Vi kommer att göra återbesök till några av de trettio kommuner vi studerat för att se om samma faktorer begränsar arbetet. Dessutom kommer vi att specialstudera hur de städer som anses vara bäst har gripit sig ledning och styrning, offentlig-privat samverkan och medborgardialog. I Norrköpings beslutsarena kommer vi att testa olika verktyg med olika grupper av kommunalpolitiker, planerare, medborgare, företagare och andra aktörer.

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

2022

2021

CV

Examina 

2014
Universitetslektor, Linköpings universitet

2012
Docent, Tema Vatten i Natur och Samhälle, Linköpings universitet

2005
Filosofie doktor, Linköpings universitetSociala medier

ResearchGate/Mattias Hjerpe 

LinkIn/Mattias Hjerpe 

CSPR (LIU@CSPR) Twitter 


Uppdrag

Föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning

Forskningsledare

  • International Negotiations Survey(INS) (2007-present)
  • Climate Policy and Sustainable Development, CSPR research area (2010-present)
  • Baltic Challenges and Chances for local and regional development generated by Climate Change, EU Baltic Sea Region Programme, 2008-2012
  • Klimatförändringar:sårbarhet och anpassningsförmåga i Östergötland, Centrum för kommunstrategiska studier, LiU, 2008-2012 (Co-project leadership)
  • Climate Policy research Programme (Clipore), Principal Investigator task 5.2, Mistra, 2007-2011 

CV

Nyheter

Relaterade verksamheter