I utvärdering av sjukvårdskapacitet följs och studeras ofta simulerade patienter, där medicinska interventioner registreras. Patientens status kan antingen vara statisk eller dynamisk.

Båda tillvägagångssätten har sina begränsningar. För att åtgärda detta har en datormodell för dynamiska patienter utvecklats, som modellerar human fysiologi och kan utsättas för trauma. Den dynamiska patientmodellen svarar på konsekvenserna av trauma över tid. Modellen kan simulera ett stort antal patienter av olika ålder, kön och co-morbiditet, så som passagerare i en fiktiv bussolycka. Den dynamiska patientmodellen kan komma att användas i övning och träning av medicinstudenter, användas i stokastisk simulator för att utvärdera katastrofmedicinsk förmåga eller för att utvärdera medicinskt utfall för simulerade patienter i övningar.

Publikationer

2023

Petter Norrblom, Carl-Oscar Jonson, Erik Prytz (2023) Where and how do people search for medical emergency equipment in public buildings? 67th Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics Society Vidare till DOI
Petter Norrblom, Erik Prytz, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg, Carl-Oscar Jonson (2023) Vad motiverar frivilliga att fortsätta vara frivilliga? Framtidens Skadeplats 2023 Vidare till DOI
Marc Friberg, Wilhelm Brodin, Lukas Arkestål, Carl-Oscar Jonson, Erik Prytz (2023) Training Effectiveness Factors Associated with Laypeople Hemorrhage Control Training: A Systematic Literature Review Framtidens Skadeplats 2023 Vidare till DOI

Ansvarig forskare