I utvärdering av sjukvårdskapacitet följs och studeras ofta simulerade patienter, där medicinska interventioner registreras. Patientens status kan antingen vara statisk eller dynamisk.
Båda tillvägagångssätten har sina begränsningar. För att åtgärda detta har en datormodell för dynamiska patienter utvecklats, som modellerar human fysiologi och kan utsättas för trauma. Den dynamiska patientmodellen svarar på konsekvenserna av trauma över tid. Modellen kan simulera ett stort antal patienter av olika ålder, kön och co-morbiditet, så som passagerare i en fiktiv bussolycka. Den dynamiska patientmodellen kan komma att användas i övning och träning av medicinstudenter, användas i stokastisk simulator för att utvärdera katastrofmedicinsk förmåga eller för att utvärdera medicinskt utfall för simulerade patienter i övningar.

Publikationer

2023

Erik Prytz, Petter Norrblom, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg, Carl-Oscar Jonson (2023) What motivates and demotivates emergency response volunteers? A survey-based factor analysis study Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, Vol. 31, Artikel 38 Vidare till DOI
Marc Friberg, Wilhelm Brodin, Carl-Oscar Jonson, Erik Prytz (2023) The Effects of Including Blood in First Aid Training on Confidence in Bleeding Control Ability and Intent to Aid 2023 WADEM congress on disaster and emergency medicine, s. s14-s14 Vidare till DOI
Wilhelm Brodin, Marc Friberg, Carl-Oscar Jonson, Erik Prytz (2023) The effect of cold hands on immediate responder's tourniquet application ability: A within-group trial Human Factors in Healthcare, Vol. 3, s. 100038-100038, Artikel 100038 Vidare till DOI

Ansvarig forskare