Målet för projektet är att utveckla en standardiserad metod för att mäta kapillär återfyllnadstid för att på ett mer tillförlitligt sätt kunna utvärdera cirkulationsstatus hos patienter prehospitalt.

Just nu utvecklas utrustningen och testas för att definiera optimala mätningsförfarandet vid kyla och sänkt blodtryck . Projektet är ett samarbete mellan KMC, hudkliniken och akutkliniken på Linköpings universitetssjukhus och Wheelsbridge AB. 

Ansvarig forskare