Kollektivtrafikens strategiska styrning och omställningsförmåga

Projektet ”Kollektivtrafikens strategiska styrning och omställningsförmåga” innefattar två doktorandprojekt.

Syftet med projektet är att studera och utvärdera styrmedel som används på kommunal och regional nivå för att stärka kollektivtrafikens roll i transportsystemet samt bidra till en omställning till en koldioxidsnål och energieffektiv kollektivtrafik.

Fokus är på formella och informella styrmedel för teknikutveckling och ökad användning av förnybara drivmedel, samt för en mer effektiv samhällsplanering. Ett viktigt mål är ta fram riktlinjer och policyrekommendationer för hur styrmedel konkret kan vidareutvecklas och implementeras i svenska kommuner och regioner.

Projektet är en samverkan mellan Miljö- och energisystem vid LTH och enheten Mobilitet, aktörer, planering vid VTI. Doktoranderna kommer även att vara knutna till K2, Sveriges nationella centrum för kollektivtrafikforskning.

Kontaktpersoner Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll