Kunskapsbildning i samverkan

Projektet "Kunskapsbildning i samverkan" genomförs i samarbete med flera representanter från näringslivet och syftar till att utforma en uppdragsutbildning kring digitalisering. 

”Kunskapsbildning i samverkan” är ett projekt om uppdragsutbildning som finansieras av Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet. Erica Byström, universitetslektor i pedagogik och projektledare på LiU Uppdragsutbildning, deltar som projektledare. Fredrik Heintz, universitetslektor i datavetenskap vid LiU och EU-expert inom AI, fungerar som ämnesansvarig. Projektet genomförs i samarbete med flera representanter från näringslivet och syftar till att utforma en uppdragsutbildning kring digitalisering. 

Projektets förväntade bidrag

  •  en förbättrad förmåga att samverka kring uppdragsutbildning.
  • att underlätta implementeringen av Linköpings universitets nya strategi för uppdragsutbildning.
  • en ökad volym av externa fort- och vidareutbildningar på universitetet


Den dialog som förs mellan de medverkande företagen dokumenteras och blir underlag för LiU:s vidare satsning på uppdragsutbildningar. En beskrivning och reflektion av de genomförda dialogmötena kommer att presenteras i en rapport under 2019. 

Projektet koordineras av Högskolan Väst och är ett av delprojekten inom LUPP - som i sin tur är ett av två projekt inom Vinnovas program "Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet" (även kallat K3-kunskapstriangeln).  

Läs mer om LUPP:
www.hv.se/lupp