LiU har i samarbete med näringslivet genomfört ett Vinnovafinansierat projekt om livslångt lärande och uppdragsutbildning. Projektet syftade till att bidra med kunskap om hur universitet och företag tillsammans kan skapa uppdragsutbildningar.

Projektet genomfördes 2018-2019. Det leddes av Erica Byström, universitetslektor i pedagogik och projektledare vid LiU Uppdragsutbildning och Fredrik Heintz, biträdande professor i datavetenskap vid LiU och EU-expert inom AI, fungerade som ämnesansvarig. 

I dialog med näringslivet

De bildade en dialoggrupp tillsammans med representanter från näringslivet. I den arbetade man aktivt med att ta fram en samverkansmodell för uppdragsutbildning. Samverkansmodellen innefattar fyra delar:

  1. en särskild modell för samverkans- och utbildningsprocesser i uppdragsutbildningsprojekt
  2. ett antal framgångsfaktorer i dessa processer
  3. betydelsen av att arbeta systematiskt utifrån de didaktiska frågorna VARFÖR, VAD och HUR
  4. rekommendationer för planering och genomförande.

Dialoggruppens arbete kretsade en hel del kring hur viktigt det är att uppdragsgivare, inför en utbildningssatsning, har reflekterat över syftet med att anställda genomgår en utbildning: Vad ska fortbildningen egentligen leda? Hur ske den komma till nytta och kunna omsättas i medarbetarnas vardag? Inte bara på individnivå, utan framförallt på verksamhetsnivå.

Dialoggruppen arbetade även fram en uppdragsutbildning inom området AI och digitalisering. Denna utbildning genomfördes första gången våren 2019.

Läs mer om projektet i rapporten ”Samverkan om uppdragsutbildning – hur kan den realiseras i praktiken?”

Livslångt lärande och uppdragsutbildning - LUPP

LiU:s projekt ”Kunskapsbildning i samverkan om uppdragsutbildning” har varit ett delprojekt inom ”Livslångt lärande och uppdragsutbildning - LUPP”.

LUPP var ett av två projekt inom Vinnovas program "Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet" (även kallat K3-kunskapstriangeln). Projektet LUPP har koordinerats av Högskolan Väst. Läs mer om LUPP hos Högskolan Väst.

Rapport