Presentation

Jag är universitetslektor och forskare inom ämnet pedagogik. Pedagogik som filosofiskt ämne handlar om hur människor lär, utvecklas, formas och påverkas i olika sammanhang och under olika delar av livet, med andra ord kan mitt intresseområde sammanfattas med uttrycket; Livslångt lärande i olika kontexter.

Jag arbetar som projektledare vid LiU Uppdragsutbildning, en enhet där vi dagligen ägnar oss åt frågor som rör livslångt lärande, kompetensutveckling och fortbildning för yrkesverksamma i företag, kommuner och myndigheter.

Forskning

Jag disputerade 2013 på avhandlingen ”Ett lärorikt arbete”. Avhandlingen bygger på en empirinära studie om undersköterskor i hälso- och sjukvården och deras möjligheter till kompetensutveckling. Sedan 2017 är jag involverad i forsknings- och utvecklingsprojekt i Linköpings kommun som rör kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. I ett av projekten testas nya former för kompetensutveckling för undersköterskor.

FoU Centrum för vård omsorg och socialt arbete

Utbildning

Jag har lång erfarenhet av att undervisa i grundutbildning och har under flera år varit studierektor för fristående kurser i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap och lärande. Sedan 2018 är jag projektledare vid LiU Uppdragsutbildning och jobbar med stöd och design av uppdragsutbildningar inom ramen för Filosofisk fakultet. Jag är även själv kursansvarig och håller uppdragsutbildningar för yrkesverksamma, inom såväl kommuner som andra typer av organisationer såsom Svenska kyrkan.

Samverkan

Jag är projektledare för ”Kunskapsbildning i samverkan” och har som uppgift att i nära samarbete med ett antal näringslivsrepresentanter föra dialog och utforma en uppdragsutbildning i digitalisering. Detta projekt är ett delprojekt inom ramen för ”Livslångt lärande i uppdragsutbildning” (LUPP). LUPP-projektet är ett samverkansprojekt mellan 6 olika lärosäten i Sverige och ingår i Vinnovas satsning på samverkan, även kallat K 3-projekten.

Livslångt lärande i uppdragsutbildning” (LUPP)

Nyhet på Insidan kring samverkan om uppdragsutbildning (LUPP-projektet)

Nyhet på Insidan om ny uppdragsutbildning i digitalisering (LUPP-projektet)

Reportage på Insidan: Två år med LiU Uppdragsutbildning (LUPP-projektet)

NyheterVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Relaterade enheterVisa/dölj innehåll