Fotografi av Erica Byström

Erica Byström

Enhetschef, Koordinator

Jag är enhetschef vid LiU Uppdragsutbildning, en central enhet vid LiU där vi dagligen arbetar med lärande i arbetslivet. Vi erbjuder utbildning till yrkesverksamma som designas så att den möjliggör verksamhetsutveckling och lärande i organisationer.

Enhetschef på Uppdragsutbildningsenheten

Jag är chef vid Uppdragsutbildningsenheten vid Linköpings universitet, där vi erbjuder kompetensutveckling till yrkesverksamma. Min uppgift är att strategiskt leda och fördela arbetet vid enheten. Jag vill verka för att LiU samverkar med externa parter och erbjuder behovsstyrd uppdragsutbildning som bidrar till samhällets livslånga lärande. Jag stimuleras av, vill driva, men också stödja olika typer av förändrings- och förbättringsarbeten i verksamheter och organisationer.

Behöver din organisation utvecklas och arbeta med förbättringar? Har du, eller dina medarbetare, behov av kompetensutveckling? Har du ett förslag, eller en utbildningsidé?

Kontakta mig så gör vi tillsammans en behovsinventering och jag guidar dig vidare i det som rör uppdragsutbildning och livslångt lärande vid LiU.

Forskning

Jag är disputerad i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv. Frågor som rör lärande, kompetensutveckling samt förändrings- och förbättringsarbeten i organisationer är något som särskilt intresserar mig. Utifrån dessa frågor har jag medverkat i olika typer av forsknings- och utvecklingsprojekt inom kommun, region och företag.

 

Utbildning

Jag har lång erfarenhet av att undervisa studenter i grundutbildning och har varit studierektor för fristående kurser i pedagogik. Jag har även erfarenhet av att arbeta med högskolepedagogik och leda kurser för universitetslärare. Under de senaste åren fokuserar jag helt på uppdragsutbildning, med andra ord personalutbildning som skräddarsys och designas på ett verksamhetsnära sätt utifrån de behov som finns i berörd organisation.

Samverkan

Jag är engagerad och samverkar med en rad olika organisationer inom länet i det som rör kompetensförsörjning och uppdragsutbildning. Tillsammans med andra lärosäten i landet arbetar jag aktivt med frågor som rör akademins roll och funktion i det livslånga lärandet.

Nyheter

Två kvinnor i samtal bakom en stor glasvägg med ordet Dospace.

LiU utbildar 1600 yrkesverksamma i AI och digital kompetens

Nu får östgötska företag chansen att öka sin digitala kompetens i ett nytt regionalt utbildningsprojekt. – Vårt mål är att höja företagens kompetens och öka företagens konkurrenskraft, säger projektledaren Cecilia Stevrin från Linköping Science Park.

Kunskapsbildning i samverkan

LiU har i samarbete med näringslivet genomfört ett Vinnovafinansierat projekt om livslångt lärande och uppdragsutbildning. Projektet syftade till att bidra med kunskap om hur universitet och företag tillsammans kan skapa uppdragsutbildningar.

Fler möjligheter till livslångt lärande

Ett livslångt lärande är centralt för att individer och organisationer ska klara de förändringar som samhället står inför. Öppna nätbaserade kurser (MOOC) och uppdragsutbildningar för yrkesverksamma är ett sätt för LiU att möta behoven.

Publikationer

2020

Erica Byström (2020) Samverkan om uppdragsutbildning - hur kan den realiseras i praktiken?: en rapport

2019

Erica Byström (2019) Vad är pedagogik? Korsväg, Vol. 3, s. 29-33
Erica Byström (2019) Att utveckla god demensvård tillsammans med kunniga medarbetare

2016

Erica Byström (2016) Kyrkorummet - ett rum för lärande Stiftsliv, Vol. 1, s. 2-2
Erica Byström (2016) Undersköterskor i hälso- och sjukvården och deras förutsättningar för lärande i arbetet Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 21, s. 212-234

Organisation