Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära har ett brett utbud av kurser på kandidatnivå, enligt nedan.

 

Kurskod Kursnamn Poäng Anteckningar
TMHL07 Hållfasthetslära, grundkurs 6hp för DPU
TMHL22 Hållfasthetslära 6hp för M, I, Ii, EMM
TMHL24 Hållfasthetslära - dimensioneringsmetoder 6hp för M
TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik 6hp för M, DPU, I, Ii, MEC, AER
TMME04 Mekanik del 2 6hp för Y
TMME07 Mekanik - Statik 6hp för DPU
TMME12 Mekanik del 1 4hp för Y
TMME13 Mekanik - Dynamik 6hp för DPU
TMME27 Mekanik I del1 och del2 10hp för I, Ii
TMME28 Mekanik - Dynamik 6hp för M, EMM
TMME32 Mekanik fortsättningskurs 4hp för Yi
TMME62 Mekanik 6hp för EMM
TMME63 Mekanik - Statik 6hp för M
TMMI03 Mekanik 8hp för MI
TMMI09 Mekaniska svängningar och utmattning
6hp för MI
TMMI16 Maskinelement 6 hp för MI
TMMI17 Hållfasthetslära 6hp för MI
TMMI37 Finita elementmetoden, FEM 6 hp för MI
TMMI71 Mekanik f.k. 6hp för MI
TMMT31 Kandidatarbete maskinteknik 18hp för M

 

Förkortningar: DPU = Design och produktutveckling, M = Maskinteknik, I = Industriell ekonomi, EMM = Energi, miljö, management, Y = Teknisk fysik och elektronik, MI = Högskoleingenjör i maskinteknik, MEC = Mechanical engineering, AER = Aeronautical engineering

 

Detaljerad kursinformation finns tillgänglig via studieinformationssidorna under fliken Övriga dokument.

Sök efter din kurs här

Kontakter