Avdelningen för mekanik och hållfasthetslära har ett brett utbud av kurser på masternivå, enligt nedan.

Kurskod Kursnamn Poäng Anteckningar
 TMHL03  Hållfasthetslära; Lätta konstruktioner  6hp  för M, Y, Yi, MEC, AER
 TMHL19  Avancerad material- och beräkningsmekanik  6hp  för M, MEC
 TMHL26   Aircraft Structures - Project Course  6hp  för AER, M
 TMHL41  Kontinuumsmekanik  6hp  för M, MEC, AER
 TMHL61  Materialmekanik - Skademekanik och livslängdsanalys  6hp  för M, I, Ii, MEC, AER
 TMHL62  Finita Elementmetoden FEM, fortsättningskurs  6hp  för M, MEC, AER
 TMME11  Markfordonsmekanik  6hp  för M, I, Ii, MEC, AER
 TMME14  Maskinelement, fk  6hp  för M, DPU, MEC, AER, MI
 TMME19  Mekanik fk  6hp  för M, DPU, AER
 TMME40  Strukturdynamik  6hp  för M, I, Ii, MEC, AER
 TMME50  Flygmekanik  6hp  för AER, M, MEC
 TMME64  Biomekanik gk  6hp  för M
 TMMS07  Biomekanik  6hp  för BME, DPU, EMM, KEB, MED, M, TB, Y, Yi, MEC
 TMMS11  Mekanikmodeller  6hp  för M, I, Ii, Y, Yi, MEC
 TMMS20  Strukturoptimering  6hp  för M, I, Ii, MEC, AER
 TMMS30  Flerkroppsmekanik och robotik  6hp  för M, Y, Yi, MEC, AER
 TMPM07  Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik  12hp  för M, MEC

 

Förkortningar: DPU = Design och produktutveckling, M = Maskinteknik, I = Industriell ekonomi, EMM = Energi, miljö, management, Y = Teknisk fysik och elektronik, MI = Högskoleingenjör maskinteknik, MEC = Mechanical engineering, AER = Aeronautical engineering, BME = Biomedical engineering., KEB = Kemisk biologi, MED = Medicinsk teknik, TB = Teknisk biologi 

Detaljerad kursinformation finns tillgänglig via studieinformationssidorna under fliken Övriga dokument.


Sök efter din kurs här

Kontaktpersoner