De senaste åren har olika universitetsrankningar fått stort genomslag, inte minst när studenter ska välja utbildning utomlands. I de tre viktigaste internationella rankningarna placerar sig Linköpings universitet sedan flera år tillbaka bland de främsta två procenten i världen.

Kvinnor och män sitter och diskuterar Foto Anna Nilsen LiU:s placering i de tre internationella rankningar som brukar betraktas som mest betydelsefulla är:

  • 301–400 Academic Rankings of World Universities (ARWU, även kallad Shanghailistan). Högt rankade ämnen: omvårdnad, telekommunikation, elektroteknik, energi, nanovetenskap, materialvetenskap.
  • 251–300 Times Higher Education World University Rankings (plats 39 bland universitet som är yngre än 50 år). Högt rankade ämnen: ekonomi, datavetenskap, teknik, psykologi.
  • 268 QS World University Rankings (plats 43 bland universitet som är yngre än 50 år). Högt rankade ämnen: omvårdnad, materialvetenskap, elektroteknik.

Uppskattningsvis finns över 20 000 universitet i världen, men det är bara de främsta som kommer med på rankningslistorna. Konkurrensen blir hårdare för varje år och det blir svårare och svårare att få en hög placering då det tillkommer nya starka lärosäten.

Rankningarna mäter olika saker

Kvinna i labbmiljöFlera ämnen vid LiU rankas högt. Ett av dem är materialvetenskap. Professor Johanna Rosén arbetar med nyskapande materialdesign av tunna filmer och 2D-material. Foto Anna Nilsen Syftet med rankningarna är att mäta lärosätenas kvalitet. Det görs på olika sätt. Shanghairankningen mäter framför allt universitetens forskningsstyrka, bland annat antalet Nobelpris, medan de båda andra också tar med utbildning och andra aspekter. En parameter i QS-rankningen är till exempel hur gott rykte ett lärosäte har bland arbetsgivare. 

De tre rankningsinstitutionerna presenterar varsin övergripande lista varje år. Dessutom gör de listor som jämför till exempel olika ämnesområden, universitet som är yngre än 50 år och hur väl universiteten lyckas i sitt hållbarhetsarbete.

Bortom rankningarna

Vi är förstås glada och stolta över att Linköpings universitet rankas högt, i synnerhet när den internationella konkurrensen hela tiden ökar. Samtidigt har alla mätningar sina begränsningar – rankningslistorna säger inte allt. Vi kommer aldrig att slå oss till ro utan strävar hela tiden efter att bli en bättre plats för dig som väljer att studera eller forska här.Man åker skateboardCiteringar, alltså hur ofta andra forskare hänvisar till ens forskning, är en viktig faktor i alla de tre rankningarna och ett område där LiU-forskarna är starka. Professor Gerhard Andersson, pionjär inom internetterapi, är en av världens mest citerade forskare – och en hängiven skateboardåkare. Foto Anna Nilsen

Bli en del av Linköpings universitet

De senaste nyheterna om LiU i rankningar

Mer om de främsta internationella rankningarna