LiU Invest

För att kunna kommersialisera kunskapen vid Linköpings universitet görs detta via LiU Holding-ägda LiU Invest. LiU Invest arbetar nära LiU Innovation och LEAD för att hitta och finansiellt bygga prospekts.

LiU Invest investerar i bolag som bygger på projekt och idéer från Linköpings universitet. Vi har fokus på investeringar i tidiga faser och kan både gå in som ensam investerare eller saminvestera med andra. Investeringarna är vanligtvis mellan några hundra tusen upp till några miljoner där LiU Invest går in med mellan en kvarts och en halv miljon.

LiU Invests portfölj

Briteback AB

Erbjuder en applikation som stödjer en organisations hela behov av intern och extern kommunikation. Applikationen inkluderar email, chat, voice, video med mera.

Linkura AB

Erbjuder stresskontroll för friska organisationer. Linkura mäter kontinuerligt hälso- och stressnivån i organisationer och sätter in mätbara åtgärder i tid.

MIMSI Materials AB

Företaget designar och tillverkar industriellt relevanta funktionella material för krävande tillämpningar med en egenutvecklad metod på Physical vapor deposition (PVD).

Samly AB

Erbjuder en webbplats för att hantera betalningar och insamlingar av olika slag samt kringtjänster i form av försäljning av presenter och upplevelser.

SweGaN AB

Tillverkar och säljer halvledarmaterial för bland annat militär radar samt energisnåla mobila basstationer.

Glycobond AB

Företaget utvecklar och producerar unika kolhydratbindande reagens som ger helt nya möjligheter att diagnostisera sjukdomar.

Stylaero

Stylaero utvecklar produkter och system för människa-dator interaktion i 3D.

Polar Light Technologies AB

Utvecklar en halvledarbaserad nanostruktur vilken kan generera polariserat ljus med hög verknings-grad. Kommer att kunna skapa nya vägar för säker kommunikation baserad på kvantkryptografi samt identifiering.

Schemagi AB

Bolaget möjliggör smart bemanningsstyrning genom att tillhandahålla tjänster och programvaror för verksamhetsplanering och schemaläggning inom bland annat vård och omsorg.

CBot

CBot utveckar mobila seende robotar för byggindustrin.

Läs mer på LiU Invests webb Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterade verksamheter Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll