LiU Holding (LHG)

LiU Holding AB ägs av Linköpings universitet. Relationen mellan LiU och LiU Holding har en lång historia. 2015 firade LiU Holding 20 år och har med åren utvecklats till en viktig del i LiU:s nyttiggörande. 

Verksamheten är bred med fokus på att genom innovationsrådgivning medverka till bildande av nya bolag och licensaffärer inklusive inkubatorverksamhet till att investera i tidiga forskar- och studentbolag. LiU Holding bidrar till ett samhälle i utveckling - där kunskap kommer till nytta.

Verksamheten är uppdelad i två huvuduppdrag - Innovation samt Samverkan. Inom uppdraget Innovation ingår att driva och utveckla universitetets innovationskontor LiU Innovation, bedriva investeringsverksamhet via LiU Invest och att genom dotterbolaget LEAD erbjuda inkubatorverksamhet i Linköping och Norrköping.

Inom uppdraget Samverkan ingår dotterbolaget Spetsa som förmedlar forskarkompetens genom konsultuppdrag och studentkonsultföretaget Unitalent. 

Enheter och dotterbolag
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Verksamhetschefer

Johan Lilliecreutz är VD för LiU Holding. Gio Fornell är enhetschef för LiU Innovation och Jonas Nilsson är enhetschef för LiU Invest. Catharina Sandberg är VD för LEAD AB, Anna Jansson är VD för Unitalent AB och Spetsa AB. Birgitta Erlandsson är ekonomiansvarig.

Johan Lilliecreutz

VD LiU Holding AB

  • LiU Holding (LHG)

Catharina Sandberg

VD LEAD AB

  • LEAD AB

Anna Jansson

VD Unitalent AB & VD Spetsa AB

  • Unitalent AB, Spetsa AB 

Gio Fornell

Enhetschef LiU Innovation

  • LiU Innovation

Jonas Nilsson

Enhetschef LiU Invest

  • LiU Invest

Birgitta Erlandsson

Ekonomiansvarig LiU Holding AB

  • LiU Holding (LHG)

Adress

Post- och besöksadress

LiU Holding AB

Science Park Mjärdevi,
Teknikringen 7, plan 3
 583 30 Linköping

Styrelse LiU Holding AB
Visa/dölj innehåll

Personuppgifter
Visa/dölj innehåll