LiU Holding (LHG)

LiU Holding AB är ett av staten helägt bolag som förvaltas av LiU. Relationen mellan LiU och LiU Holding har en lång historia där bolaget med åren utvecklats till en viktig del i LiU:s nyttiggörande.

LiU Holding bedriver sin verksamhet i enlighet med LiU:s prioriteringar och mål och med beaktande av och hänsyn till de grundförutsättningar som gäller för LiU:s verksamhet, till exempel forskares möjligheter att publicera forskningsresultat och fortsätta bedriva sin universitetsforskning samt dess riktlinjer rörande bisyssla.

Verksamheten är bred med fokus på att genom nära dialog med LiU Innovations innovationsrådgivning medverka till bildande av nya bolag och licensaffärer inklusive inkubatorverksamhet till att investera i tidiga forskar- och studentbolag. LiU Holding bidrar till ett samhälle i utveckling - där kunskap kommer till nytta.

Dotterbolag Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Verksamhetschefer

Johan Lilliecreutz är VD för LiU Holding. Jonas Nilsson är investment manager vid LiU Invest, Catharina Sandberg är VD för LEAD AB och Anna Jansson är VD för Unitalent AB och Spetsa AB. 

Styrelse LiU Holding AB Visa/dölj innehåll