LiU Holding (LHG)

LiU Holding AB ägs av Linköpings universitet. Relationen mellan LiU och LiU Holding har en lång historia. 2015 firade LiU Holding 20 år och har med åren utvecklats till en viktig del i LiU:s nyttiggörande. 

Verksamheten är bred med fokus på att genom innovationsrådgivning medverka till bildande av nya bolag och licensaffärer inklusive inkubatorverksamhet till att investera i tidiga forskar- och studentbolag. LiU Holding bidrar till ett samhälle i utveckling - där kunskap kommer till nytta.

Inom ramen för LiU Holdings verksamhet ligger LiU Invest som investerar i forskningsnära bolag, företagsinkubatorn LEAD AB, Spetsa AB som erbjuder forskarkompetens samt Unitalent AB som förmedlar studentkonsulter.

Dotterbolag
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Verksamhetschefer

Johan Lilliecreutz är VD för LiU Holding. Jonas Nilsson är enhetschef för LiU Invest, Catharina Sandberg är VD för LEAD AB, Anna Jansson är VD för Unitalent AB och Spetsa AB. Annika Lindell är ekonomiansvarig.

Adress

Post- och besöksadress

LiU Holding AB

Science Park Mjärdevi,
Teknikringen 7, plan 3
 583 30 Linköping

Styrelse LiU Holding AB
Visa/dölj innehåll

Personuppgifter
Visa/dölj innehåll