LiU Holding (LHG)

LiU Holding AB ägs av Linköpings universitet. Relationen LiU och LiU Holding har en lång historia. 2015 firade LiU Holding 20 år och har med åren utvecklats till en viktig del i LiU:s nyttiggörande. 

Verksamheten är bred, allt ifrån att genom innovationsrådgivning medverka till bildande av nya bolag och licensaffärer inklusive inkubatorverksamhet till att investera i tidiga forskar- och studentbolag till att utveckla samverkan med regionen och dess näringsliv, LiU:s strategiska partners och givare. LiU Holding bidrar till ett samhälle i utveckling - där kunskap kommer till nytta.

Verksamheten är uppdelad i två huvuduppdrag - Innovation samt Samverkan. Inom uppdraget Innovation ingår att driva och utveckla universitetets innovationskontor LiU Innovation, bedriva investeringsverksamhet via LiU Invest och genom dotterbolaget LEAD erbjuda inkubatorverksamhet i Linköping och Norrköping.

Inom uppdraget Samverkan ingår dels verksamheten LiU Relation med uppdrag att utveckla samverkan med regionen och dess näringsliv, samt dotterbolaget Spetsa som förmedlar forskarkompetens genom konsultuppdrag och studentkonsultföretaget Unitalent. 

Nyheter

Organisation

LiU Holding AB organisationskarta
LiU-Holding-AB-organisationskarta

VD och administration

Verksamhetschefer

Uppdrag Innovation

Uppdrag Samverkan

Post- och besöksadress

Post- och besöksadress

LiU Holding AB

Mjärdevi Center, plan 3
Teknikringen 10
 583 30 Linköping

Medarbetare

Styrelse LiU Holding AB

Styrelse

Peter Värbrand (ordförande)

Vicerektor för samverkansuppgiften vid LiU

Ann Josefsson

Produktionsenhetschef, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, LiU

 

 

 

Per-Olof Brehmer

Prefekt, IEI, LIU

Klas Gustafsson

vVD, Tekniska verken

Personuppgifter