Fotografi av Johan Lilliecreutz

Johan Lilliecreutz

Som VD för LiU Holding ABs olika enheter och bolag verkar jag under devisen ”kunskap till nytta”. Jag verkar för att kunskapen från LiU nyttiggörs i vårt omgivande samhälle samt att LiU kan ta del av samhällets utmaningar och behov.

Kunskap till nytta

Nyttiggörandet av kunskap från LiU innefattar allt ifrån kommersialisering, kunskapsutveckling till förändring av policy och attityder. Som VD för LiU Holding ansvarar jag övergripande för verksamheten och dess förmåga att medverka till att LiU kan bidra till ett bättre och hållbart samhälle.

Min erfarenhet av att ha arbetat inom privat näringsliv kommer väl till pass i mitt arbete inom LiU Holding. Som partner i CMA Research AB 1998 till 2012 fick jag god inblick i tech-startups utveckling men även betydelsen av samverkan med akademi för kunskapsdialog.

Även tiden i ett tidigt Mjärdevi Science Park (1987-89) gav mig erfarenheter kring värdet av samverkan mellan olika parter. Jag doktorerade vid LiU 1996 inom industriell marknadsföring – fokus på svensk bildindustri, och följde upp detta med en postdoc vid MIT.

CV

 • Civ ing Industriell marknadsföring I-linjen, LiU 1987
 • Marknadsansvarig SGA AB 1987-89
 • Teknologie doktorsexamen, LiU 1996
 • Post doc MIT Mass, USA 1997
 • Lektor Industriell marknadsföring, LiU 1998
 • Delägare och partner CMA Research AB 1998-2012

Uppdrag

Styrelseledamot

 • Mjärdevi Science Park
 • SICS East AB,
 • Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige (FUHS)

Styrelseordförande

 • Spetsa AB
 • Unitalent AB
 • LEAD i Östergötland AB

Utmärkelser

Stipendier

 • Wallenbergsstiftelsen - Post doc MIT, 
 • Sveriges inköpsförening – utbyte ASU, MSU och GWU

Kunskap till nyttaVisa/dölj innehåll

Enheter inom LiU HoldingVisa/dölj innehåll

Medarbetare LiU HoldingVisa/dölj innehåll