På avdelningen Logistik- och Kvalitetsutveckling utförs årligen 50-60 examensarbeten på masternivå och vi är stolta över att de håller en hög nivå. Ett konkret bevis för detta är att våra studenter ofta vinner pris i olika exjobbstävlingar.

Varje år utförs det runt 50-60 examensarbeten på masternivå på avdelningen Logistik- och Kvalitetsutveckling. De allra flesta av dessa är kopplade till externa uppdragsgivare, som vill få en vetenskapligt baserad genomlysning av sin verksamhet, och välgrundade rekommendationer för hur de ska utveckla verksamheten. Samarbetet med såväl företag inom olika branscher som organisationer inom offentlig sektor, ger studenterna en mycket god möjlighet att tillämpa de kunskaper de tillägnat sig under studierna. Att våra examensarbeten håller en hög kvalitet ser vi bland annat genom att det varje år är några som vinner pris i de olika exjobbstävlingar som anordnas av olika aktörer. Hittills i år har fyra av våra examensarbeten belönats.

Bästa examensarbete - fem år i rad

Kompetensnätverket Plan:s årliga stipendium för bästa examensarbete inom logistik gick för femte året i rad till ett av våra examensarbeten. Det tilldelades i år Dennis Lannerström och Anton Schenning för deras arbete ”Logistisk styrmodell – Framtagande av en logistisk styrmodell för logistikfunktionen på Apoteket AB”. Handledare för examensarbetet var Erik Sandberg.

Två av de tre stipendier som Stiftelsen ICHCA i år delade ut för examensarbeten inom godstransporter och logistik gick till våra studenter. Johan Schyberg och Louise Sjögren tilldelades stipendiet för arbetet ”Finansiella förutsättningar för en graderingsmodell av hållbara transporter”. Handledare för examensarbetet var Maria Björklund. Oscar Fridell och Christian Glänås belönades för sitt arbete ”Tidigareläggning av logistiska aktiviteter i en försörjningskedja”. Handledare för detta arbete var Erik Sandberg.
Vid den årliga Kvalitetsdagen, arrangerad av LiU, fick Hussni Al-Farra pris för bästa examensarbete inom logistik- och kvalitetsutveckling för ”Acceptance Tests – FAT & SAT - An Empirical Case Study of Utility Poles”. Handledare för examensarbetet var Peter Cronemyr.

Läs mer om avdelningen