Denna masterprofil vänder sig till dig som är intresserad av bildanalys och beräkningar på bilder. Här kommer du att möta en blandning av maskininlärning och 3D-geometri. Det finns goda möjligheter till spännande examensarbeten inom 3D-rekonstruktion och visuell perception för exempelvis autonoma farkoster.

Profilen ger dig verktygen för att göra analys och maskininlärning med bilder som indata. Detta är en nyckelteknologi för många samhällsviktiga tillämpningar inom transporter och autonoma farkoster, smart lant- och skogsbruk, 3D-kartering, utökad verklighet, övervakning och brottsbekämpning, samt forensisk analys av bild- och videomaterial.

Undervisningen fokuserar mycket på eget utvecklingsarbete i projektgrupper. Särskild vikt läggs vid förmågan att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål.

En röd tråd i profilens kurser är att lära ut teoretiska och matematiska begrepp, för att sedan använda dessa praktiskt på laborationer och i projekt.

Kurserna följer naturligt utvecklingen inom samhället, industrin och den senaste forskningen. Flertalet av lärarna som undervisar på profilen är själva forskare, och kursassistenterna i de avancerade kurserna är vanligtvis doktorander.

Profilens obligatoriska och valbara kurser varierar beroende på vilket program du följer. Läs mera under ”Utbildnings- och programplan” på respektive programsida – se länkar här nedanför.

Karriärmöjligheter

Masterprofilen öppnar upp för en bredd av karriärmöjligheter inom akademin (forskning inom maskininlärning och datorseende) och teknikindustrin – i Linköping exempelvis hos företag som Maxar, Qualcomm, Veoneer, SICK IVP, Saab och många fler. Studenter från profilen har också gott rykte internationellt och många alumner jobbar idag utomlands.

Exempel på befattningar som våra alumner har i dag:

  • Software Engineer, Maxar Technologies, Linköping
  • Forensic Expert NFC, Linköping
  • Forskningsingenjör, FOI, Linköping
  • Computer Vision Specialist, Irisity, Göteborg
  • Machine Vision Engineer, SICK IVP, Linköping
  • Machine Learning Engineer, Qualcomm, Linköping, Stockholm

Det finns också många som jobbar i mindre företag och startups.

Utbildningar som har en profil inom signal- och bildbehandling