Gränsen mellan hårdvara och programvara suddas ut allt mer. Profilen ger en bra förståelse för hur programvara och hårdvara kan konstrueras för att vara utbytbara och förändringsbara.

Modern konstruktionsteknik och allt billigare hårdvara ger oss idag möjligheten att konstruera datorsystem där gränsen mellan hårdvara och programvara suddas ut allt mer. Det centrala med datorsystemsprofilen är att ge en bra förståelse för hur programvara och hårdvara kan konstrueras så att de är utbytbara och förändringsbara. För att kunna förstå de möjligheter som får du här goda kunskaper i datorarkitektur, kompilatorteknik och systemprogramvara.

För att kunna arbeta i distribuerade miljöer och kunna utveckla system som fungerar i distribuerade miljöer bygger profilen även upp en god förståelse för datornät, distribuerade system och webben.

Profilen har ett brett utbud av kurser där du beroende på val kan välja att fokusera antingen på systemmjukvara, inbyggda system eller nätverk och distribuerade system.

Datorsystemsprofilen ger en bred bas för framtida arbete.

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas