Civilingenjör i informationsteknologi, 300 hp

Programbild Civilingenjör Informationsteknologi studenter som pratar

Framtidens ledare bemästrar både teknik och kommunikation. Med gedigna kunskaper i informationsteknologi och matematik kombinerat med personliga färdigheter inom ledarskap och gruppdynamik blir du hett eftertraktad på arbetsmarknaden.

Civilingenjör i informationsteknologi, 300 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Ämnet informationsteknologi handlar om att utveckla nya möjligheter att överföra och hantera information. På IT-programmet ligger den tekniska tyngdpunkten på nätverk, kommunikation och säkerhet, vilket täcker allt från signaler och informationsöverföring till människa-datorinteraktion. De klassiska ingenjörsämnena kombineras även med kurser i ledarskap, entreprenörskap, presentationsteknik, etik och gruppsykologi.

Verklighetsanknuten utbildning

IT-programmet på Linköpings universitet är det enda i Sverige där en större del bygger på problembaserat lärande, PBL. De tre första åren arbetar du i grupp med andra studenter. Tillsammans studerar och löser ni verklighetsanknutna problem, till exempel att utveckla en ny kommunikationsintensiv produkt eller att implementera säkerhetsrutiner. Du läser även kurser inom spetsområden som multicoreprogrammering med laborationer i universitetets specialutrustade labb. Det tredje läsåret deltar du i en projekttermin, där syftet är att efterlikna en framtida arbetssituation med etiska hänsynstaganden, avancerad teknisk problemlösning och teamwork. Från och med ditt fjärde läsår väljer du en masterprofil för att fördjupa dig inom något av följande ämnesområden: 

 • AI och maskininlärning
 • Datorsystem
 • Industriell ekonomi
 • Kommunikation
 • Medicinsk informatik
 • Programmering och algoritmer
 • Storskalig mjukvaruutveckling
 • Signal- och bildbehandling
 • Spelprogrammering
 • Systemteknologi
 • Säkra system
 • International Software Engineering

Vid Linköpings universitet finns en av norra Europas mest ansedda datavetenskapliga institutioner och vi var först i Sverige med datavetenskapliga och datatekniska utbildningar. Vill du göra del av din utbildning utomlands så har vissa av våra partneruniversitet möjlighet att ge dig en fransk eller kinesisk masterexamen. Läs mer om detta på vår webbplats.

När du är klar

Kombinationen av teknisk spetskompetens och personlig kommunikationsförmåga gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden – du kan arbeta inom hela IT- och kommunikationsområdet. Programmets speciella pedagogik ger dig erfarenheter som du kommer att ha nytta av i en framtida roll som projektledare, konsult, produktutvecklare i internationella team eller chef. Du blir också behörig till forskarutbildning.

De här ämnena läser du

Utbildnings- och programplan

Ladda ned mer information

Här hittar du en nedladdningsbar broschyr om våra datautbildningar (PDF).

Meritvärde

Artiklar om utbildningen

Efter utbildningen

Som IT-ingenjör är du bryggan mellan tekniken och användarna. Du kan jobba med ren programmering i kommunikationsintensiva system, men även med interaktion, till exempel analys och utveckling av användargränssnitt, användbarhetstester eller språk- och användarcentrerade system. Du kan även syssla med datorsäkerhet, AI (artificiell intelligens) och kognition eller välja att jobba som projektledare. Exempel på specialiseringar inom informationsteknologi är:

 • Datasäkerhet, där du utvecklar metoder för kryptering och hantering av känslig information.
 • Spelutveckling, där du arbetar med programmering, autonomi och anpassningsbarhet (AI) eller utveckling av användargränssnitt.
 • Databassystem, där du skapar effektiva sätt att lagra, hämta och återskapa information.
 • Kommunikation, där du arbetar med att ta fram nya lösningar och som bygger på enheters samarbete i mobil telekommunikation.
 • Systemteknik, där du arbetar med komplexa system som ska fungera under kritiska förhållanden, till exempel realtidssystem som felfritt måste hantera stora mängder data inom till exempel flygledning eller processtyrning.

Arbetsområden

Som examinerad civilingenjör inom informationsteknologi jobbar du oftast i team och ofta i en ledande befattning. Du kan till exempel arbeta som:

 • Interaktionsdesigner, där du utformar hur ett system ska samspela med användarna, bestämmer vilken typ av information som ska presenteras när, hur den ska presenteras och hur användaren ska interagera med systemet.
 • Systemutvecklare/programmerare, där du projekterar och skriver mjukvara.
 • Projektledare, där du organiserar och leder ett mjukvaruutvecklingsteam, skriver kod och hoppar in som problemlösare i nya sammanhang.
 • CIO/Chief Information Officer eller CTO/Chief Technology Officer, där du ansvarar för företagets informationsteknologi och beslutar om inköp, utveckling och riktlinjer för den mjukvara som används på företaget.
 • IT-arkitekt, där du utformar IT-system, från att skriva kravspecifikation tillsammans med berörda avdelningar eller kunder till design, implementering och kvalitetssäkring.
 • Verksamhetsutvecklare, där du använder dina IT-kunskaper på ett strategiskt sätt, kommer på nya sätt att använda företagets system och knyter samman funktionalitet och behov.

Arbetsmarknad

Det råder en stor brist på informationstekniker, framförallt ingenjörer. Siffror och prognoser från arbetsförmedlingen visar att bristen på personal är akut i vissa branscher och att bristen på arbetskraft kommer att bestå på fem och tio års sikt.

Tillsammans med det faktum att du som civilingenjör kommer att ha lätt att byta inriktning inom branschen så har du goda chanser att få jobba med det du tycker är intressant. Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Affärsutvecklare
 • Konsult
 • Projektledare
 • Utvecklingsingenjör
 • Systemintegratör
 • Specialist inom informationsförsörjning

Tidigare student

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.