Civilingenjörsprogram i informationsteknologi

300 hp
Detta program är unikt genom att du redan från start jobbar med problemlösning i team med dina klasskamrater. Med teknisk spets och mjuk kompetens blir du en framtidssäkrad ingenjör som passar perfekt i ledande roller inom hela IT- och kommunikationsfältet.

Civilingenjör i informationsteknologi

HT 2022 / Helfart / Linköping

Civilingenjör i informationsteknologi

HT 2023 / Helfart / Linköping

Inte öppen för anmälan
Vill du vara med och lösa framtidens stora utmaningar som kräver både digital kunskap, teknik och samarbete? Då passar det här programmet dig. Här kompletterar du matematik och datavetenskap med mjuka kompetenser som arbetsgivarna söker hos framtidens ledare. Utöver ämnen som signalbehandling och cybersäkerhet läser du drygt 20 poäng inom människa-datorinteraktion, kommunikation, IT-rätt och etik, samt mångfald och genus inom apputveckling. Du blir en komplett ingenjör som passar in i många olika sammanhang.

Teknik och teamwork

Ända sedan starten har programmet haft ett starkt inslag av problembaserat lärande, PBL. Du och dina klasskamrater jobbar tillsammans i grupper om 6-8 personer och löser problem kopplade till de kurser ni läser. Våra tidigare studenter säger att den erfarenheten är en stor tillgång när de kommer ut i arbetslivet. Det skapar också en mycket god sammanhållning i klassen. Du får vänner för livet och bygger ett nätverk för framtiden.Programmet innehåller flera projektkurser. Det tredje året viks en hel termin åt ett större säkerhetsprojekt där du får praktisera allt du lärt dig om både teknik och teamwork. Från och med fjärde året följer du en av de nio valbara masterprofilerna och fördjupar dig inom exempelvis AI och maskininlärning, spelprogrammering eller industriell ekonomi.

Kombination som ger tydliga fördelar

LiU är pionjär inom datautbildningar i Sverige och har en stark datavetenskaplig institution med världsledande forskning. Genom våra samarbetsavtal med universitet runtom i världen har du goda möjligheter att läsa delar av din master utomlands.Med både teknisk spetskompetens och sociala färdigheter blir du en högintressant kandidat för bredare roller. Hela IT- och kommunikationsfältet ligger öppet för dig och du kan se fram emot att få en kvalificerad tjänst efter examen. Utbildningens profil ger dig tydliga fördelar i din framtida roll som projektledare, konsult, produktutvecklare i internationella team eller chef. Du blir också behörig till forskarutbildning.

Det här läser du

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Meritvärde

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Masterprofiler

Karriär och framtid

Som IT-ingenjör är du bryggan mellan tekniken och användarna. Du kan jobba med ren programmering i kommunikationsintensiva system, men även med interaktion, till exempel analys och utveckling av användargränssnitt, användbarhetstester eller språk- och användarcentrerade system. Du kan även syssla med datorsäkerhet, AI (artificiell intelligens) och kognition eller välja att jobba som projektledare. Exempel på specialiseringar:

 • Datasäkerhet, utveckla metoder för kryptering och hantering av känslig information.
 • Spelutveckling dvs programmering, autonomi och anpassningsbarhet (AI) eller utveckling av användargränssnitt.
 • Databassystem, skapa effektiva sätt att lagra, hämta och återskapa information.
 • Kommunikation, arbeta fram nya lösningar och som bygger på enheters samarbete i mobil telekommunikation.
 • Systemteknik, arbeta med komplexa system som ska fungera under kritiska förhållanden, till exempel realtidssystem som felfritt måste hantera stora mängder data inom exempelvis flygledning eller processtyrning.

Arbetsområden

Civilingenjörer inom informationsteknologi jobbar oftast i team och i en ledande befattning. Exempel på jobb:

 • Interaktionsdesigner, utforma system som samspelar med användarna, bestämma vilken typ av information som ska presenteras när, hur den ska presenteras och hur användaren ska interagera med systemet.
 • Systemutvecklare/programmerare, projektera och skriva mjukvara.
 • Projektledare, organisera och leda ett mjukvaruutvecklingsteam, skriva kod och vara problemlösare i nya sammanhang.
 • CIO/Chief Information Officer eller CTO/Chief Technology Officer, ansvara för företagets informationsteknologi och besluta om inköp, utveckling och riktlinjer för den mjukvara som används på företaget.
 • IT-arkitekt, utforma IT-system, från att skriva kravspecifikation tillsammans med berörda till design, implementering och kvalitetssäkring.
 • Verksamhetsutvecklare, använda dina IT-kunskaper på ett strategiskt sätt, hitta nya sätt att använda företagets system och knyta samman funktionalitet och behov.

Arbetsmarknad

Det råder en stor brist på informationstekniker, framförallt ingenjörer. Siffror och prognoser från Arbetsförmedlingen visar att bristen på personal är akut i vissa branscher och att bristen på arbetskraft kommer att bestå på fem och tio års sikt.

Röster om utbildningen

Sofia Bertmar

Sofia Bertmar tycker att teknikintresset ökar ju fler kurser man läser på Informationsteknologi-programmet. Hon visar också upp en app för lösenordssäkerhet som hon och hennes medstudenter programmerat i Java.

Isabell Öknegård Enavall

Isabell Öknegård Enavall berättar om det problembaserade lärandet som är unikt för programmet i Informationsteknologi. Studenterna löser problem i grupp, vilket gör att man lär känna alla i klassen.

Artiklar

Studentlivet

Utlandsstudier