Civilingenjörsprogram i informationsteknologi, 300 hp

civilingenjor informationsteknik

Detta program är unikt genom att du redan från start jobbar med problemlösning i team med dina klasskamrater. Med teknisk spets och mjuk kompetens blir du en framtidssäkrad ingenjör som passar perfekt i ledande roller inom hela IT- och kommunikationsfältet.

Civilingenjör i informationsteknologi

HT 2019, Helfart, Linköping

Civilingenjör i informationsteknologi

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Vill du vara med och lösa framtidens stora utmaningar som kräver både digital kunskap, teknik och samarbete? Då passar det här programmet dig. Här kompletterar du matematik och datavetenskap med mjuka kompetenser som arbetsgivarna söker hos framtidens ledare. Utöver ämnen som signalbehandling och cybersäkerhet läser du drygt 20 poäng inom människa-datorinteraktion, kommunikation, IT-rätt och etik, samt mångfald och genus inom apputveckling. Du blir en komplett ingenjör som passar in i många olika sammanhang.

Teknik och teamwork

Ända sedan starten på 90-talet har programmet haft ett starkt inslag av problembaserat lärande, PBL. Du och dina klasskamrater jobbar tillsammans i grupper om 6-8 personer och löser problem kopplade till de kurser ni läser. Våra tidigare studenter säger att den erfarenheten är en stor tillgång när de kommer ut i arbetslivet. Det skapar också en mycket god sammanhållning i klassen. Du får vänner för livet och bygger ett nätverk för framtiden.

Programmet innehåller flera projektkurser. Det tredje året viks en hel termin åt ett större säkerhetsprojekt där du får praktisera allt du lärt dig om både teknik och teamwork. Från och med fjärde året följer du en av de 12 valbara masterprofilerna och fördjupar dig inom exempelvis AI och maskininlärning, spelprogrammering eller industriell ekonomi.

 

Kombination som ger tydliga fördelar

LiU är pionjär inom datautbildningar i Sverige och har en stark datavetenskaplig institution med världsledande forskning. Genom våra samarbetsavtal med universitet runtom i världen har du goda möjligheter att läsa delar av din master utomlands.

Med både teknisk spetskompetens och sociala färdigheter blir du en högintressant kandidat för bredare roller. Hela IT- och kommunikationsfältet ligger öppet för dig och du kan se fram emot att få en kvalificerad tjänst efter examen. Utbildningens profil ger dig tydliga fördelar i din framtida roll som projektledare, konsult, produktutvecklare i internationella team eller chef. Självklart blir du också behörig till forskarutbildning.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Masterprofiler
Visa/dölj innehåll

Projekt: Robo Rescue
Visa/dölj innehåll

Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017
Robo Rescue ingår i kursen Realtidssystem. Realtidssystem kan tillämpas inom många områden. Det centrala är att en uppgift ska utföras inom en viss tid. Karolin Storck
Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017
En av uppgifterna är att kartlägga tidsåtgången för den autonoma robotens uppgifter att rädda skadade personer. Karolin Storck
Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017
Masterstudenter i Rescue Robot-labbet. Karolin Storck
Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017
Robotarna ska nu försöka samarbeta för att rädda de skadade. Karolin Storck
Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017
Vid ett flertal tillfällen får studenterna gå in och korrigera för att uppnå önskat resultat. Karolin Storck
Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017
På skärmen syns en simulering av en räddningsstab vid kommandocentralen. Erik Zaharans

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som IT-ingenjör är du bryggan mellan tekniken och användarna. Du kan jobba med ren programmering i kommunikationsintensiva system, men även med interaktion, till exempel analys och utveckling av användargränssnitt, användbarhetstester eller språk- och användarcentrerade system. Du kan även syssla med datorsäkerhet, AI (artificiell intelligens) och kognition eller välja att jobba som projektledare. Exempel på specialiseringar inom informationsteknologi är:

 • Datasäkerhet, där du utvecklar metoder för kryptering och hantering av känslig information.
 • Spelutveckling, där du arbetar med programmering, autonomi och anpassningsbarhet (AI) eller utveckling av användargränssnitt.
 • Databassystem, där du skapar effektiva sätt att lagra, hämta och återskapa information.
 • Kommunikation, där du arbetar med att ta fram nya lösningar och som bygger på enheters samarbete i mobil telekommunikation.
 • Systemteknik, där du arbetar med komplexa system som ska fungera under kritiska förhållanden, till exempel realtidssystem som felfritt måste hantera stora mängder data inom till exempel flygledning eller processtyrning.

Arbetsområden

Som examinerad civilingenjör inom informationsteknologi jobbar du oftast i team och ofta i en ledande befattning. Du kan till exempel arbeta som:

 • Interaktionsdesigner, där du utformar hur ett system ska samspela med användarna, bestämmer vilken typ av information som ska presenteras när, hur den ska presenteras och hur användaren ska interagera med systemet.
 • Systemutvecklare/programmerare, där du projekterar och skriver mjukvara.
 • Projektledare, där du organiserar och leder ett mjukvaruutvecklingsteam, skriver kod och hoppar in som problemlösare i nya sammanhang.
 • CIO/Chief Information Officer eller CTO/Chief Technology Officer, där du ansvarar för företagets informationsteknologi och beslutar om inköp, utveckling och riktlinjer för den mjukvara som används på företaget.
 • IT-arkitekt, där du utformar IT-system, från att skriva kravspecifikation tillsammans med berörda avdelningar eller kunder till design, implementering och kvalitetssäkring.
 • Verksamhetsutvecklare, där du använder dina IT-kunskaper på ett strategiskt sätt, kommer på nya sätt att använda företagets system och knyter samman funktionalitet och behov.

Arbetsmarknad

Det råder en stor brist på informationstekniker, framförallt ingenjörer. Siffror och prognoser från arbetsförmedlingen visar att bristen på personal är akut i vissa branscher och att bristen på arbetskraft kommer att bestå på fem och tio års sikt.

Tillsammans med det faktum att du som civilingenjör kommer att ha lätt att byta inriktning inom branschen så har du goda chanser att få jobba med det du tycker är intressant. Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Affärsutvecklare
 • Konsult
 • Projektledare
 • Utvecklingsingenjör
 • Systemintegratör
 • Specialist inom informationsförsörjning

Tidigare student
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Studentlivet
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll