Civilingenjörsprogram i informationsteknologi, 300 hp

civilingenjor informationsteknik

Framtidens ledare bemästrar både teknik och kommunikation. Med gedigna kunskaper i informationsteknologi och matematik kombinerat med personliga färdigheter inom ledarskap och gruppdynamik blir du hett eftertraktad på arbetsmarknaden.

Civilingenjör i informationsteknologi

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i informationsteknologi

HT 2020, Helfart, Linköping

Ämnet informationsteknologi handlar om att utveckla nya möjligheter att överföra och hantera information. På IT-programmet ligger den tekniska tyngdpunkten på nätverk, kommunikation och säkerhet, vilket täcker allt från signaler och informationsöverföring till människa-dator-interaktion. IT-programmet är unikt i sitt slag när det gäller att kombinera de klassiska ingenjörsämnena med kurser i ledarskap, entreprenörskap, presentationsteknik, genus, juridik, etik och gruppsykologi.

Verklighetsanknuten utbildning

IT-programmet på Linköpings universitet är det enda i Sverige där en större del bygger på problembaserat lärande, PBL. De tre första åren arbetar du i grupp med andra studenter. Tillsammans studerar och löser ni verklighetsanknutna problem, till exempel att utveckla en ny kommunikationsintensiv produkt eller att implementera säkerhetsrutiner. Du läser även kurser inom spetsområden som multicoreprogrammering med laborationer i universitetets specialutrustade labb. Det tredje läsåret deltar du i en projekttermin, där syftet är att efterlikna en framtida arbetssituation med etiska hänsynstaganden, avancerad teknisk problemlösning och teamwork.

Från och med ditt fjärde läsår fördjupar du dig inom ett ämnesområde genom att följa en av de totalt 12 masterprofilerna som finns för detta program. Läs mera om profilerna via länken längre ner på sidan.

Vid Linköpings universitet finns en av norra Europas mest ansedda datavetenskapliga institutioner och vi var först i Sverige med datavetenskapliga och datatekniska utbildningar. Vill du göra en del av din utbildning utomlands så har Linköpings universitet avtal med många universitet i världen och för just ditt program finns även möjlighet att läsa profilen International Software Engineering i samarbete med Harbin Institute of Technology, Kina.

När du är klar

Kombinationen av teknisk spetskompetens och personlig kommunikationsförmåga gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden – du kan arbeta inom hela IT- och kommunikationsområdet. Programmets speciella pedagogik ger dig erfarenheter som du kommer att ha nytta av i en framtida roll som projektledare, konsult, produktutvecklare i internationella team eller chef. Du blir också behörig till forskarutbildning.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Masterprofiler
Visa/dölj innehåll

Projekt: Robo Rescue
Visa/dölj innehåll

Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017
Robo Rescue ingår i kursen Realtidssystem. Realtidssystem kan tillämpas inom många områden. Det centrala är att en uppgift ska utföras inom en viss tid. Karolin Storck
Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017
En av uppgifterna är att kartlägga tidsåtgången för den autonoma robotens uppgifter att rädda skadade personer. Karolin Storck
Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017
Masterstudenter i Rescue Robot-labbet. Karolin Storck
Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017
Robotarna ska nu försöka samarbeta för att rädda de skadade. Karolin Storck
Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017
Vid ett flertal tillfällen får studenterna gå in och korrigera för att uppnå önskat resultat. Karolin Storck
Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017
På skärmen syns en simulering av en räddningsstab vid kommandocentralen. Erik Zaharans

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som IT-ingenjör är du bryggan mellan tekniken och användarna. Du kan jobba med ren programmering i kommunikationsintensiva system, men även med interaktion, till exempel analys och utveckling av användargränssnitt, användbarhetstester eller språk- och användarcentrerade system. Du kan även syssla med datorsäkerhet, AI (artificiell intelligens) och kognition eller välja att jobba som projektledare. Exempel på specialiseringar inom informationsteknologi är:

 • Datasäkerhet, där du utvecklar metoder för kryptering och hantering av känslig information.
 • Spelutveckling, där du arbetar med programmering, autonomi och anpassningsbarhet (AI) eller utveckling av användargränssnitt.
 • Databassystem, där du skapar effektiva sätt att lagra, hämta och återskapa information.
 • Kommunikation, där du arbetar med att ta fram nya lösningar och som bygger på enheters samarbete i mobil telekommunikation.
 • Systemteknik, där du arbetar med komplexa system som ska fungera under kritiska förhållanden, till exempel realtidssystem som felfritt måste hantera stora mängder data inom till exempel flygledning eller processtyrning.

Arbetsområden

Som examinerad civilingenjör inom informationsteknologi jobbar du oftast i team och ofta i en ledande befattning. Du kan till exempel arbeta som:

 • Interaktionsdesigner, där du utformar hur ett system ska samspela med användarna, bestämmer vilken typ av information som ska presenteras när, hur den ska presenteras och hur användaren ska interagera med systemet.
 • Systemutvecklare/programmerare, där du projekterar och skriver mjukvara.
 • Projektledare, där du organiserar och leder ett mjukvaruutvecklingsteam, skriver kod och hoppar in som problemlösare i nya sammanhang.
 • CIO/Chief Information Officer eller CTO/Chief Technology Officer, där du ansvarar för företagets informationsteknologi och beslutar om inköp, utveckling och riktlinjer för den mjukvara som används på företaget.
 • IT-arkitekt, där du utformar IT-system, från att skriva kravspecifikation tillsammans med berörda avdelningar eller kunder till design, implementering och kvalitetssäkring.
 • Verksamhetsutvecklare, där du använder dina IT-kunskaper på ett strategiskt sätt, kommer på nya sätt att använda företagets system och knyter samman funktionalitet och behov.

Arbetsmarknad

Det råder en stor brist på informationstekniker, framförallt ingenjörer. Siffror och prognoser från arbetsförmedlingen visar att bristen på personal är akut i vissa branscher och att bristen på arbetskraft kommer att bestå på fem och tio års sikt.

Tillsammans med det faktum att du som civilingenjör kommer att ha lätt att byta inriktning inom branschen så har du goda chanser att få jobba med det du tycker är intressant. Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Affärsutvecklare
 • Konsult
 • Projektledare
 • Utvecklingsingenjör
 • Systemintegratör
 • Specialist inom informationsförsörjning

Tidigare student
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll