Elektronikprofilen ger dig en konkurrenskraftig utbildning inom digitala, analoga och integrerade kretsar (IC) samt design av System-on-Chip (SoC). Du får djupa kunskaper inom signalbehandling, applikationsspecifika processorer, design av inbyggda system och radiosändare samt moderna kommunikationssystem.

Föreställ dig en värld utan elektronik. Det är en värld utan datorer och processorer, speldatorer, smarta telefoner, internet, AI och mjukvara, eftersom det inte skulle finnas någon hårdvara som stödjer dem. Pålitlig och effektiv elektronik har en enorm inverkan på utvecklingen av det moderna samhället. Utvecklingen av VLSI-teknik har möjliggjort design och implementering av mycket komplexa kretsar, till och med hela system, på små kiselbaserade integrerade kretsar (IC). Den revolution som skapats av smarta telefoner, smarta hem och Internet of Things (IoT) medför mängder av nya applikationsområden, vilket sammantaget har gjort elektronik till en av världens starkaste marknader. Efterfrågan på ingenjörer med kunskap att konstruera komplexa integrerade kretsar och system kommer att vara stor under överskådlig framtid.

Masterprofilen i elektronik är inriktad på utveckling, konstruktion och implementering av elektroniska kretsar och system, främst signal- och informationsbehandlande system, exempelvis datakommunikation samt radio- och datorbaserade system. Datorstödda designmetoder, liksom övergripande strukturell programmering, verifiering och prototypframställning, har fått en dominerande betydelse inom området. Elektronikprofilen går därför att anpassa för programmerare som vill kombinera mjukvarudesign med hårdvara. Hårdvaruprogrammering är mycket eftertraktat inom industrin.

Teknikutvecklingen inom området är mycket snabb. Tiden från det att nya forskningsresultat publiceras tills de används i praktiska tillämpningar är kort. Det innebär att mycket strukturerade konstruktionsmetoder måste användas. Elektronikkonstruktören måste även ha goda teoretiska kunskaper för att kunna följa och anpassa nya forskningsresultat inom sitt användningsområde. Du bör också kunna föreslå nya "vilda" idéer, inte bara som lösningar på problem, utan också för att formulera nya spännande användningsområden för elektroniken. Om du väljer denna profil får du en gedigen utbildning som garanterar ett jobb omedelbart – var som helst i världen.

Profilens kurser samläses med studenter från internationella masterprogram och utbytesstudenter. Det skapar en internationell och naturlig miljö för att utveckla dina interkulturella färdigheter och träna professionell engelska. Det finns även möjligheter att göra examensarbetet hos företag.

Profilens obligatoriska och valbara kurser varierar beroende på vilket program du följer. Läs mera under ”Utbildnings- och programplan” på respektive programsida – se länkar här nedanför.

Karriärmöjligheter

Det finns ett brett utbud av tillämpningar inom elektronikområdet, exempelvis bredbandskommunikation, höghastighetsdatorer, hälsovård, bilindustrin, artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT). Många kvalificerade jobb finns runtom i världen. Elektronik är av stor betydelse i industrisektorer som

  • IT
  • Energiteknik
  • Medicinsk teknik
  • Verkstadsindustrin
  • Robotik

Det finns nästan inga gränser för vad som kan göras. Profilen utgör därför en bra grund för ett brett spektrum av arbetsuppgifter inom elektroniksektorn. Dessutom genomförs ett stort antal avhandlingar inom industrin, och flera doktorander antas årligen för den som vill välja en akademisk karriär. Det finns fortfarande mycket att göra här eftersom antalet applikationsområden bara fortsätter att öka.

Utbildningar som har en profil inom elektronik