Antikroppar mot cancer, stamceller för individualiserade behandlingar av sjukdomar, tillväxthormoner, vacciner, mejeriprodukter, öl och biogas – alla dessa fantastiska produkter har vi den biologiska produktionen, alltså den produktion som sker i celler, att tacka för. Den här profilen ger kunskaper i hur sådana produkter tillverkas industriellt.

Människan har utnyttjat mikroorganismers naturliga metabolism för att producera vin, öl, mejeriprodukter och andra fermenterade livsmedel under tusentals år. Under det senaste århundradet har den ökade kunskapen om bioteknik, och inte minst genteknik, öppnat dörrarna för att framställa helt nya produkter under kontrollerade former. Ett exempel på detta är humant insulin, som möjliggör liv för miljontals diabetiker.

På senare år har även metoder för stamcellsproduktion och cellbaserad framställning av antikroppar utvecklats snabbt, vilket skapat nya möjligheter att bota cancer och andra svåra sjukdomar. Under covidpandemin följde hela världen hur läkemedelsbolag och forskare arbetade med vaccinframtagning – något som inte hade varit möjligt utan avancerade kunskaper i bioteknik i kombination med effektiva industriella produktionsprocesser.

Inom den här masterprofilen får du sätta de breda kunskaperna i biologi, kemi, fysik, mätteknik, reglerteknik, programmering och matematisk modellering, som du har med dig från kandidatåren, i ett processammanhang. Du får möjlighet att lära dig om alla nödvändiga steg inom industriell bioproduktion – från de metabola och gentekniska principerna till hur produktionsutrustningen fungerar och hur en bioprocess kan utformas och övervakas. Du kan satsa på att bättre förstå en vald del av produktionsprocessen och bli expert, eller att förstå hela kedjan, vilket ger dig den kunskapsbredd du behöver för din framtida nyckelroll i samarbete med personer med olika expertkunskaper. Kurser inom kvalitetsledning, industriell ekonomi, ledarskap och entreprenörskap ger dig en förståelse för det industriella sammanhanget i stort.

Kurserna på profilen blandar teoretiska inslag med praktiska laborationsövningar och projekt i större grupper. Undervisningen kan ske på både svenska och engelska. Examensarbetet, som brukar genomföras individuellt, förlägger våra studenter oftast på ett företag.

Karriärmöjligheter

Efter att ha följt denna profil är du en eftertraktad resurs och din examen har ett erkänt gott rykte på arbetsmarknaden. Våra alumner hittar snabbt arbete som exempelvis processingenjörer, kvalitetsingenjörer, laboratorieingenjörer eller konsulter i olika projekt. Kunskaperna från profilen kan användas inom vilken processindustri som helst, men de flesta av våra bioingenjörer återfinns på läkemedels- och bioteknikföretag, där det finns många aktörer i Sverige. Andra arbetar inom energiområdet, på pappersbruk eller inom kemisk industri. Det finns även möjlighet att fortsätta på en akademisk bana genom forskarstudier.

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas