Masterprofilen ger dig verktyg för att leda och driva verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor, med kundorientering och kundtillfredsställelse som drivkraft.

Att infria och helst överträffa kundens förväntningar och sträva mot ständiga förbättringar är viktigt för verksamheter som konkurrerar på den globala marknaden. Kundens behov och förväntningar förändras över tid, vilket kräver att organisationer sätter nya mål, skapar nya roller och utvecklar sina arbetssätt och system.

Masterprofilen ger dig verktygen för att möta dessa utmaningar kopplade till människa, teknik och organisation. Du får förutsättningar och färdigheter att utveckla, driva och leda förbättrings- och verksamhetsutveckling på verksamhetsnära- och ledningsnivå inom både privat och offentlig sektor.

Särskild vikt läggs vid förmågan att diskutera, analysera och presentera lösningar på kvalitetsproblem baserade på välgrundade principer, metoder och arbetssätt. Forskningen visar att det finns många fördelar med förbättringsfilosofier som Lean Production och Six Sigma. Därför är dessa filosofier centrala i denna profil, med ett fokus på ledarskap och förbättringar, kundorientering samt att eliminera fel och förluster.

En röd tråd i profilens kurser är grupparbeten med praktisk problemlösning baserat på verkliga kvalitetsproblem. Alla kurser ges på engelska och samläses av studenter från flera olika program, vilket skapar en spännande mångkulturell lärmiljö.

Kurserna följer samhällsutvecklingen och den senaste forskningen där hållbarhet och digitalisering idag är centrala teman. Digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter att förenkla och automatisera organisationers arbetssätt och metoder samt analysera och tolka data. Kvalitetsarbete och hållbarhet har sedan länge varit nära sammankopplade i och med kvalitetsarbetets fokus på hur företags resurser används, där målet är att skapa resurseffektiva organisationer och mer hållbara produkter och tjänster.

Karriärmöjligheter

Masterprofilen öppnar upp för en bredd av karriärmöjligheter inom service, industri och offentlig sektor, både nationellt och internationellt.

Exempel på befattningar som våra alumner har i dag:

  • Konsult inom verksamhetsutveckling
  • Förbättringsledare
  • Projektledare
  • Kvalitetstekniker/ansvarig/chef
  • Processledare
  • Produktutvecklare
  • Lean-koordinator

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas