Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling gör företag framgångsrika. Masterprofilen ger studenten verktyg för att leda och driva verksamhetsutvecklingsprojekt inom privat och offentlig sektor med kundorientering och kundtillfredsställelse som drivkraft.

Kundorienterade förbättringar har blivit ett viktigt inslag för verksamheter som konkurrerar på den globala marknaden. Kundens behov och förväntningar förändras över tid, nya mål och roller behöver skapas, organisationer och system behöver utvecklas. Genom att välja masterprofilen i kvalitet- och verksamhetsutveckling får studenten verktygen för att möta dessa utmaningar kopplade till människa, teknik och organisation.

Målet med profilen är att ge studenten förutsättningar och färdigheter att hantera, förbättra och leda processer inom privat och offentlig sektor. Särskild vikt läggs på förmågan att diskutera, analysera och presentera lösningar på kvalitetsproblem baserad på välgrundade principer, metoder och arbetssätt. Några utav dessa principer, metoder och arbetssätt bygger på förbättringsfilosofier såsom Lean produktion och Six Sigma. Dessa filosofier fokuserar på ledarskap och förbättringar, har ett starkt kundfokus samt jobbar mot att eliminera fel och förluster. Forskningen visar att det finns många fördelar med att implementera dessa förbättringsfilosofier och de är därför centrala i denna profil.

En röd tråd i profilens kurser är praktisk problemlösning med stark industrirelevans. Alla kurser ges på engelska i en spännande internationell miljö. Inom profilen ingår ett antal grupparbeten, där studenter arbetar i tvärfunktionella team och med verkliga kvalitetsproblem. I vår undervisning finns det en stark koppling till vår forskning. Forskningen inom kvalitetsområdet gör att nya koncept och lösningar introduceras på dagens problem. Två problem där det ställs krav från vår omvärld är hållbarhet och digitalisering. Digitalisering är något som finns i våra kurser som öppnar nya möjligheter att analysera och tolka data och förutsäga hur processer reagerar i framtiden. Hållbarhet handlar precis som kvalitet, om hur företagets resurser används. För att uppnå en hållbar verksamhet krävs en resurssnål användning där rätt kundvärden uppnås.

Obligatoriska och valbara kurser

För Industriell ekonomi ska masterprofilen innefatta minst 30hp på avancerad nivå. Du ska läsa tre obligatoriska kurser som kommer ge dig 18hp på avancerad nivå. Detta innebär att du som I’are ska välja minst två ytterligare kurser på avancerad nivå inom kvalitetsutveckling. För Maskinteknik ska masterprofilen innefatta minst 60hp, varav 42hp är obligatoriska inom profilen. En av de obligatoriska kurserna är TAOP88 Optimering för ingenjörer, som ges av MAI, medan merparten av övriga kurser ges av IEI.

De valbara kurser som presenteras nedan ingår i Kvalitetsutvecklings kursutbud, men det finns även valbara kurser inom till exempel logistik, marknadsföring eller produktionsekonomi inom ramen för Maskintekniks masterprofil.

Kursstruktur, termin 7-10 Visa/dölj innehåll

Kursstruktur för kurser inom masterprofil kvalitetsutveckling

Kurser inom Kvalitets- och verksamhetsutveckling Visa/dölj innehåll

För masterprofilerna på civilingenjörsprogrammen i Industriell ekonomi och Maskinteknik

TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling (6HP)

TMQU12 Lean production (6HP)*

TMQU31 Statistisk processtyrning (6HP)*

TMQU13 Kundfokuserad produkt och tjänsteutveckling (6HP)*

TMQU04 Six Sigma Quality (6HP)*

TETS56 Logistik och kvalitet inom vården (6HP)*

TMQU27 Kvalitetsutveckling projektkurs (12HP)*

TMQU47 Kvalitetsutveckling och robust konstruktion (6HP)*

*= Avancerad kurs

Notera att dessa kurser ges av avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling och kan kombineras med andra valbara kurser.

Examenskrav

Olika krav gäller för Industriell ekonomi och Maskinteknik. Se www.liu.se/studieinfo för information om antal hp som krävs för respektive masterprofil.

Karriärmöjligheter Visa/dölj innehåll

Efter masterprofilen i kvalitet och verksamhetsutveckling har studenterna förmågan att hantera och leda förändringar samt lösa problem på operativ såväl som strategisk nivå. Studenterna som har läst profilen kvalitets- och verksamhetsutveckling får en bred grund som öppnar upp för en bredd av karriärmöjligheter. Arbetet kan innefatta operativa arbetsuppgifter likväl som strategiska, nationella såväl som internationella, expertroller såväl som ledande befattningar. Förbättringsledare, projektledare och konsulter inom verksamhetsutveckling är några exempel på roller som innehas av tidigare studenter.

Några befattningar på alumner:

  • Konsult inom verksamhetsutveckling,
  • Förbättringsledare,
  • Projektledare,
  • Kvalitetstekniker/ ansvarig/chef,
  • Processledare,
  • Produktutvecklare,
  • Lean koordinator, med mera.

Studievägledning Visa/dölj innehåll

Läs mer om utbildningar Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll