Linköpings universitet är det självklara valet om du vill bli civilingenjör i industriell ekonomi. Sedan lanseringen 1969 har vi kontinuerligt utvecklat utbildningen och i dag är den vassare än någonsin. En examen härifrån är startskottet på en spännande karriär, i Sverige eller internationellt.

Civilingenjör i industriell ekonomi

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Programmets kombination av matematik, teknik, ekonomi, management och internationell erfarenhet gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden för de flesta företag, oavsett storlek och bransch. Du blir en erkänd problemlösare som kan få en kvalificerad tjänst med topplön direkt efter examen.

Bred bas med många inriktningar

Under de två första åren ägnar du ungefär hälften av tiden åt matematik såsom algebra, matematisk analys och optimeringslära. Matematikkurserna varvas med grundkurser i industriell organisation, ekonomisk analys, hållbar utveckling, programmering, reglerteknik och mekanik. Under andra läsåret väljer du mellan fem tekniska inriktningar.

Tekniskt kandidatarbete och managementkurser

Tredje året läser du teknik- och managementkurser och knyter ihop med ett tekniskt kandidatarbete. Det kan exempelvis handla om att programmera en webbshop eller konstruera en robot. Högaktuella frågor kring hållbarhet och digitalisering är integrerade i flera av kurserna.

Nio masterprofiler

De två sista åren av programmet väljer du en av de nio olika masterprofilerna och fördjupar din kompetens inom det som intresserar mest – se hela listan längre ner på sidan. Komplettera med ett valfritt spår om maskininlärning. Avslutningsvis gör du ett examensarbete i nära samarbete med ett företag eller organisation. Det ger värdefulla erfarenheter och kontakter inför starten på din karriär.

Nära näringslivet

Hela utbildningen har en stark koppling till näringslivet. Många kurser innehåller skarpa case där du tillämpar dina kunskaper för att lösa verkliga problem både ur ett tekniskt och ett managementperspektiv, och ser kopplingen mellan företagets alla delar. Flera av dina lärare har kvalificerade erfarenheter från näringslivet och bedriver egen forskning. Dessutom bjuder vi in gästföreläsare som bidrar med dagsfärska perspektiv och utmaningar från sina verksamheter.

Goda möjligheter till utlandsstudier

Siktar du på en internationell karriär, eller vill du vidga vyerna under studietiden? De flesta av våra studenter spenderar en termin eller ett läsår utomlands vid något av våra 400 partneruniversitet. Det finns utrymme att välja till kurser inom språk och kultur för att vässa din interkulturella kompetens – även tekniska språkkurser erbjuds.

Bli en nyckelspelare

Vårt civilingenjörsprogram i industriell ekonomi har ett mycket gott rykte bland arbetsgivarna – de vet att utbildningen håller hög kvalitet. Med din bredd kan du ta dig an många, vitt skilda uppgifter och hitta en tjänst inom det som verkligen lockar dig. Du kan bli nyckelspelare i en innovativ startup eller jobba på ett multinationellt företag i Sverige eller utomlands. Våra tidigare studenter jobbar bland annat som projektledare, produktchefer, affärsutvecklare och processingenjörer.

Det här läser du

Ämnesöversikt år 1-3

Matematik 23%
Optimering och simulering 6%
Fysik 6%
Programmering 4%
Industriell ekonomi 28%
Vald teknisk inriktning 20%
Elektroteknik 3%
Kandidatarbete 10%

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Tekniska inriktningar

Andra året väljer du en av följande inriktningar.

Biologiska resurser och hållbart nyttjande

Lär dig om biologiska mekanismer, ekologi och resurseffektivitet för att kunna organisera och leda teknisk och affärsmässig utveckling i gränsområdet där biologi, teknik och samhälle möts.

Datateknik

Främst inriktad på mjukvara, som programmeringsspråk och databaser, men ger också grundläggande kunskaper om datorers uppbyggnad.

Energiteknik

Grundläggande energi- och miljöteknik med fokus på energisystem. Du får kunskaper om modern elproduktion, biodrivmedel, energieffektivisering och miljöanpassad design och produktion.

Maskinteknik

Ger kunskaper om materialval, hållfasthet, design och produktionsteknik som krävs för en hållbar och effektiv utveckling och tillverkning av produkter i modern industri.

Systemteknik

System och informationsflödet mellan dem i form av signaler, exempelvis inom telekommunikation, reglerteknik eller signal- och bildbehandling.

Masterprofiler

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi har nio masterprofiler att välja mellan.

Datateknik

Välj mellan att fokusera på mjukvaruutveckling och stora projekt eller maskininlärning.

Digital affärsutveckling

Handlar om de snabbväxande, IT-intensiva företagen och deras organisations- och styrformer. Du läser om hur vår teknikintensiva miljö kan skapa värde för aktörer och hur risker kan upptäckas.

Fördjupad information om Digital affärsutveckling

Finans

Hur olika finansiella instrument fungerar och värderas, samt hur de påverkar företags beslutsfattande.

Industriell marknadsföring

Hur företag samverkar och gör affärer med varandra i en värdeskapande process genom olika erbjudanden och marknadskännedom. Fokuserar på hur relationen säljare-köpare kan utvecklas.

Fördjupad information om Industriell marknadsföring

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling gör företag framgångsrika. Denna profil ger studenten verktyg för att leda och driva verksamhetsutvecklingsprojekt inom privat och offentlig sektor med kundorientering och kundtillfredsställelse som drivkraft.

Fördjupad information om Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Logistik och supply chain management

Handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv utveckla och styra material- och informationsflöden i syfte att bidra till långsiktig lönsamhet.

Fördjupad information om Logistik och supply chain management

Produktionsledning

Hur matematiska optimeringsmodeller och simulering hjälper tillverkande företag att styra mot en resurssnål, snabb och flexibel produktion.

Fördjupad information om Produktionsledning

Projekt, innovation och entreprenörskap

Förenar moment kring entreprenörskap, tidiga utvecklingsprocesser samt ledarskap och projektstyrning. Du analyserar företag, organisationsformer och styrmetoder.

Strategi och styrning

Du undersöker hur företag och organisationer förändras för att fortsätta vara framgångsrika. En nyckelfråga är hur de utvecklas mot en ökad ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Fördjupad information om Strategi och styrning

Karriär och framtid

Civilingenjörer i industriell ekonomi blir ofta chefer och ledare. Du har därför stora chanser att få en position där ledaransvar är lika viktigt som teknisk kompetens.

 • Projektledare: ansvara för ett tekniskt projekt och fatta beslut om budget, personal och projektramar. Hålla samman arbetsgruppen som kan finnas över hela världen. Ha ansvar för löpande information om projektet till ledning, marknadsavdelning och produktionsavdelning och vara länken mellan ledningen och ingenjörsteamet.
 • Produktchef: ansvara för utveckling, ekonomianalys och marknadsanalys gällande en produkt eller produktkategori.
 • Processingenjör: analysera och utveckla företagets processer, till exempel produktionsflöden, produktionsscheman och produktspecifikationer för att hitta sätt att effektivisera produktionsprocessen.
 • Logistikutvecklare: analysera ledtider, leveranser och kapacitet för att säkerställa och förbättra sälj- och supportprocesser.
 • Affärsutvecklare: analysera nationella och internationella marknader och utveckla nya användningsområden för företagets produkter.
 • Industriell marknadsförare: ansvara för att sälja in företagets produkter till andra företag.
 • Platschef: ansvara för en av företagets underavdelningar, ofta en marknadsförings-, produktions- eller supportavdelning utomlands.
 • Sourcing manager: ansvara för inköpsfrågor, oftast genom att hitta, utvärdera och förhandla med nationella och internationella leverantörer.

Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Projektledare
 • Product Sales Coordinator
 • Produktchef
 • Internationell marknadsförare
 • Kontorschef för Exportrådet
 • Entreprenör/egenföretagare
 • Konsult

Röster om utbildningen

”Vill du ha studentupplevelsen ska du flytta hit!”

Stefan Phung läser fjärde året på Industriell ekonomi. Här berättar han om hur det är att studera i Linköping och alla de möjligheter och aktiviteter som programmet erbjuder. Det finns något för alla!

Tidigare studenter

Artiklar

Studenter som diskuterar och argumenterar.

Miljö och affärer på samma gång för studenterna

Lös ett miljöproblem och gör en bra affär av det. Den lilla uppgiften fick civilingenjörsstudenter från flera program ta sig an. På redovisningen skulle de både presentera resultatet och sälja in en produkt.

Två studenter presenterar sitt ämne.

Studenterna mötte verkligheten

Forskaren Helene Lidestam gillar att drilla sina studenter i verkliga fall. Riktiga företag är på plats när studenterna redovisar sina projekt om att samma produkt kan kosta olika beroende på till exempel när den utnyttjas.

En person står och pekar ute i skogen med en lyssnande publik.

Skogen – en ögonöppnare för hållbarhet hos blivande civilingenjörer

Intresset för inriktningen biologiska resurser och hållbart nyttjande ökar på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. I en kurs jobbar studenterna för ett fiktivt möbelföretag som vill satsa på ett mer hållbart skogsbruk.

Studentlivet

Utlandsstudier

Liknande program