Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi, 300 hp

Civilingenjör i industriell ekonomi programbild - studenter med solfångare

Industriell ekonomi har i 50 år varit ett av LiU:s populäraste program. Skälet är enkelt: Matematik, teknik och ekonomi/management är fortfarande en oslagbar kombination om du vill jobba med att utveckla och kommersialisera nya teknikidéer.

Civilingenjör i industriell ekonomi

HT 2019, Helfart, Linköping

Civilingenjör i industriell ekonomi

HT 2020, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 mars - 15 apr.

Linköpings universitet var först i Sverige med att utbilda civilingenjörer i industriell ekonomi. Programmet har kontinuerligt utvecklats för att matcha de ökande kraven från näringslivet och är i dag vassare än någonsin. Ett examensbevis härifrån är startskottet på en spännande karriär med oändliga möjligheter, i Sverige eller utomlands.

Bred kunskapsbas

Industriell ekonomi vilar på tre tunga ben: matematik, teknik och ekonomi/management. De två första åren ägnas ungefär halva tiden åt matematik, såsom algebra, matematisk analys och optimeringslära. Detta varvas med grundkurser i industriell organisation, ekonomisk analys, hållbar utveckling, programmering, reglerteknik och mekanik. I mitten av årskurs två väljer du en teknisk inriktning inom bioteknik, datateknik, energiteknik, maskinteknik eller systemteknik. Årskurs tre innehåller i huvudsak teknik- och managementkurser och avslutas med ett tekniskt kandidatarbete som utförs i smågrupper. Det kan exempelvis handla om att konstruera en robot eller utveckla och programmera en webbshop.

Utlandsstudier och språkkurser

Vill du uppleva andra kulturer, eller siktar du på en internationell karriär? I så fall finns rika möjligheter att ge din utbildning en global prägel genom att tillbringa en termin eller ett läsår vid ett utländskt universitet. Du kan förbereda dig genom att läsa språkkurser i tyska, franska, spanska, japanska eller kinesiska vid sidan av det vanliga schemat. Programmet finns annars i en internationell variant där språkkurserna är integrerade i utbildningen – se länk längst ner på sidan. Väljer du den kan du även få ut en internationell examen.

Fördjupning och näringslivsanknytning

De två sista åren fördjupar du dig inom management där du kan välja mellan åtta olika masterprofiler – se länk här nedan. Möjligheten finns också att välja en teknisk masterprofil. Förutom profilkurser läser du den obligatoriska kursen Integrerad företagsplanering där du praktiskt får tillämpa dina teoretiska kunskaper. Tillsammans med andra studenter genomlyser du ett verkligt företag ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv och presenterar sedan resultatet för företagsledningen. Avslutningsvis gör du ett examensarbete i nära samarbete med näringslivet. Det ger dig värdefulla erfarenheter och kontakter inför starten på din karriär.

Attraktiv för alla branscher

Kombinationen av matematik, teknik, ekonomi/ management och internationell erfarenhet gör dig mycket attraktiv för alla företag, oavsett storlek och bransch. Som civilingenjör i industriell ekonomi är du en erkänt duktig problemlösare som kan få en kvalificerad tjänst direkt efter examen. Du kan jobba med allt från strategi på ett internationellt konsultbolag till produktutveckling hos någon av Sveriges största industrier, ofta i en ledande position.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Masterprofiler
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Arbetsområden

Civilingenjörer i industriell ekonomi blir ofta chefer och ledare efter några år i arbetslivet. Du har därför stora chanser att få en position där ledaransvar är lika viktigt som teknisk kompetens. Det kan till exempel handla om jobb som:

 • Projektledare, där du ansvarar för ett tekniskt projekt och fattar beslut om budget, personal och projektramar. Dina medarbetare kan vara spridda över jordklotet och du blir den som håller samman teamet. Du kommer även att ansvara för att löpande hålla ledning och andra intressenter, till exempel marknadsavdelning och produktionsavdelning, informerade om projektet och vara länken mellan ledningen och ingenjörsteamet.
 • Produktchef, där du ansvarar för en produkt eller en produktkategori och ansvarar för produktutveckling, ekonomianalys och marknadsanalys.
 • Processingenjör, där du analyserar och utvecklar företagets processer, till exempel produktionsflöden, produktionsscheman och produktspecifikationer för att hitta sätt att effektivisera produktionsprocessen.
 • Logistikutvecklare, där du analyserar ledtider, leveranser och kapacitet för att säkerställa och förbättra sälj- och supportprocesser.
 • Affärsutvecklare, där du analyserar nationella och internationella marknader och utvecklar nya användningsområden för företagets produkter.
 • Industriell marknadsförare, där du ansvarar för att sälja in företagets produkter till andra företag.
 • Platschef, där du ansvarar för en av företagets underavdelningar, ofta en marknadsförings-, produktions- eller supportavdelning utomlands.
 • Sourcing manager, där du ansvarar för inköpsfrågor, oftast genom att hitta, utvärdera och förhandla med nationella och internationella leverantörer

Arbetsmarknad

Det råder brist på civilingenjörer i Sverige och som civilingenjör i industriell ekonomi kommer du att ha lätt att hitta jobb. Eftersom du är så bred och kan ta dig an många, vitt skilda uppgifter, har du stora möjligheter att jobba med det du finner intressant och att få jobb på ett multinationellt företag i Sverige eller utomlands.

Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Projektledare
 • Product Sales Coordinator
 • Produktchef
 • Internationell marknadsförare
 • Kontorschef för Exportrådet
 • Entreprenör/egen företagare
 • Konsult

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Studentlivet
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Liknande program
Visa/dölj innehåll