Logistik och supply chain management handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv utveckla och styra material- och informationsflöden. Väljer du denna masterprofil lägger du grunden till ett framgångsrikt arbetsliv där karriärmöjligheterna är i det närmaste oändliga.

Som logistiker är du flödesorienterad. Du har förståelse för både den strategiska och operativa nivån samt en förmåga att göra och presentera välgrundade analyser. Du förstår värdet av att samarbeta i en supply chain med leverantörer, kunder och andra funktioner i företaget som inköp, produktion, marknad och försäljning. Tillsammans med övriga färdigheter från ditt civilingenjörsprogram blir du en kreativ, proaktiv, problemlösande, samarbetande civilingenjör som löser dagens och morgondagens utmaningar på ett snabbt, lönsamt och hållbart sätt.

Omvärldsfaktorer som hållbarhet och digitalisering där företag strävar efter att utnyttja nya tekniska möjligheter är ytterst relevanta inom logistiken. Tydliga exempel syns inom e-handeln där kunder ställer höga krav på korta leveranstider och snabba returer. Förmågan att samarbeta med leverantörer och kunder blir allt viktigare. Flöden av information och fysiska produkter mellan företag har en hög prioritet, vilket skapar ett stort behov av logistik och supply chain management-kompetens.

Din förmåga att samarbeta, kartlägga, analysera och visualisera flöden möjliggör för företag och organisationer att utveckla framgångsrika strategier i en globaliserad värld. Du har siktet inställt på avgörande och långsiktiga förbättringar ur ett helhetsperspektiv, snarare än isolerade, marginella och kortsiktiga lösningar.

Karriärmöjligheter

Genom att välja Logistik och supply chain management som masterprofil lägger du grunden för ett framgångsrikt arbetsliv där karriärmöjligheterna är många. Här är ett axplock av olika tänkbara roller:

  • Supply Chain Manager/Logistikansvarig
  • Inköpare/Inköpsansvarig
  • Materialförsörjningsansvarig
  • Flödesanalytiker
  • Produktionslogistiker
  • Konsult (generalist eller expert)
  • Transportsamordnare
  • Verksamhetsutvecklare

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas