Mekatronik är ett av de snabbaste växande teknikområdena idag och är centralt för det mesta inom modern produktutveckling. En profil inom mekatronik dig verktyg att förstå, analysera och skapa produkter där mekanik, elektronik och programvara samverkar. Din kreativitet kommer väl till pass.

Nästan alla moderna produkter innehåller någon form av digital teknik som möjliggör avancerad styrning. Att arbeta med mekatronik är att arbeta med hela kedjan från elektronisk styrning till mekanisk rörelse och därmed tillse att sakerna omkring oss fungerar bra, är säkra, samverkar med oss på ett enkelt och inte minst energieffektivt sätt. För detta krävs ett öppet och kreativt synsätt på de utmaningarna som uppstår. Mekatronik är samlingsnamnet på denna teknikgren som knyter samman de ingenjörsområden som behövs för en lyckosam produktrealisering. Många gånger innebär det krav på samarbete mellan olika specialister och att använda datorhjälpmedel för att simulera och programmera alla funktioner.

Mekatronik i modern produktutveckling handlar inte bara om problemlösning, utan minst lika mycket om att förstå och hitta problemen. Många gånger är det just det senare som är det riktigt svåra. Men ibland kan det också finnas massor av tänkbara lösningar, och då blir problemet istället att välja den lämpligaste. I båda dessa scenarier är simuleringsteknik centralt. Med kraftfulla datorer, numeriska metoder och programmering kan en produkts uppförande i olika situationer förutsägas.

På senare tid har nya utmaningar tillkommit inom mekatroniken. Bränslebesparing för ekonomi och klimat är ett tydligt sådant exempel. För att kunna lösa sådana problem måste man ha god kunskap om både mekanik, maskinteknik, elektronik, reglerteknik och programmering. I samtliga delar är matematiken central. Just mekatronikens användning i fordon av olika slag, både entreprenadmaskiner som grävmaskiner och hjullastare, men också lastbilar och lätta fordon, är en särskild inriktning hos oss.

En tydlig karaktär på ingenjörsarbetet inom mekatronik är att jobba med både stora och små frågor samtidigt. Hela produkten och enskilda små delar av den är i fokus samtidigt. Ett sätt att hantera denna komplexitet brukar sammanfattas i begreppet system-av-system. Ingenjörer med mekatronikprofil blir därför ofta projektledare – de har kompetens att hantera komplexa problem på olika nivåer samtidigt.

Observera att obligatoriska och valbara kurser inom profilen varierar beroende på vilket program du följer. Läs mera under ”Utbildnings- och programplan” på respektive programsida – se länkarna här nedan.

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheterna efter Mekatronik är mycket breda och synnerligen goda. Arbetsuppgifter återfinns både inom stora multinationella företag och mindre verksamheter. Bland de snabbast växande teknikområdena globalt återfinns flera inom begreppet mekatronik.

Exempel på befattningar som våra alumner har i dag:

  • Projektledare för tekniska utvecklingsprojekt
  • Konstruktionschefer
  • Integration av teknikområden
  • Internationella koordinatorer inom projektledning

Utbildningar som har en profil inom mekatronik