Masterprofilen ger dig verktyg att leda förbättringsarbetet inom industriella företag och tillverkningsintensiva försörjningskedjor i syfte att utveckla industrins konkurrenskraft.

Företag som producerar varor och tjänster strävar efter en hållbar och konkurrenskraftig balans mellan leveransförmåga, kapitalbindning och kostnadseffektivitet. Dessa konkurrensfördelar skapar intäkter genom att företagen lyckas sälja sina produkter och leverera dem enligt kundens önskemål.

Masterprofilen ger dig kunskap och verktyg för att förstå vad kunderna vill ha och kunna översätta deras önskemål till en strategi som sedan implementeras i produktionen. Du får färdigheter och verktyg för att analysera produktionssystem för att kunna designa och utveckla styrningen av systemen. Du kan leda förbättringsarbetet inom produktionsstyrning och sätta upp styrsystem för material- och produktionsstyrning inom de olika gällande planeringsmiljöerna, till exempel Lean Production.

Masterprofilen innehåller både tekniska perspektiv inom produktionsteknik och ledningsperspektiv inom produktionsledningskurser. Att kunna förstå produktion utifrån båda perspektiven ger en helhetssyn som gör det enklare att effektivisera hela verksamheten. Kombinationen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Huvuddelen av kurserna ges på engelska som i många företag är arbetsspråk. Dessutom samläses vissa kurser med andra program, även internationella. Kurserna grundar sig i väletablerade teoretiska modeller men innehåller även faktisk problemlösning i övningsuppgifter samt projektarbeten som hanterar praktiska problem i industrin. Kurserna är nära kopplade till den senaste forskningen inom planering och styrning av värdeskapande flöden. Utgångspunkten är ofta produktion av varor men fall där varor kopplas ihop med tjänster täcks också.

Ett centralt tema i masterprofilen är digitalisering, som ger nya möjligheter för Operations Analytics att integrera och effektivisera produktionssystem. Hållbarhet har en naturlig plats i kurserna och genomsyrar hela masterprofilen, där allt till slut handlar om effektiv resursanvändning för att skapa varor och tjänster för de kunder som efterfrågar dem.

Karriärmöjligheter

Masterprofilen ger en unik spets inom strategi, planering och styrning ur ett flödesperspektiv med utgångspunkt i produktion. Våra alumner arbetar i dag bland annat som:

  • Projektledare/projektingenjör
  • Produktionsingenjör
  • Supply chain-koordinator
  • Konsult inom verksamhetsutveckling och affärssystem
  • Huvudplanerare/produktionsplanerare
  • COO (Cheif Operating Officer)
  • VD
  • Business Analyst
  • Produktchef

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas