I denna masterprofil lär du dig hur man bygger stora digitala system på chip
för signalbehandling för bilder eller kommunikation i industrisystem såväl som konsumentelektronik. För att skapa dessa behövs både förståelse för teknologins begränsningar och dess inverkan på systemens prestanda.

En förutsättning för dagens komplexa media- och kommunikationssystem är möjligheten att implementera stora komplexa system på chip. Dessa chip innehåller ofta en kombination av programmerbara datorer, funktionsblock och diverse analoga och digitala gränssnitt. Tack vare den snabba teknikutvecklingen finns mer och mer beräkningskapacitet hos dem.

För att skapa dessa designer behövs kunskap både om applikationsområdet (exempelvis kommunikation, bildbehandling, AI, maskininlärning, signalbehandling) såväl som kunskap om teknikens begränsningar.

I profilen ingår därför kurser som lär dig hur stora digitala system beskrivs, implementeras och verifieras, samt hur system och algoritmer kan delas upp och implementeras effektivt genom att kombinera programmerbara processorer såväl som stora specialbyggda digitala block.

Allt designarbete kräver modellering och analys av konstruktionerna så hårdvarubeskrivande språk som VHDL och hårdvaruprototypning med FPGA ingår. Här krävs också förståelse för vad hårdvarubeskrivande språk kan och inte kan modellera, samt vilka begräsningar FPGA-teknologin har.

Karriärmöjligheter

Masterprofilen öppnar upp för en bredd av karriärmöjligheter inom akademi, industri och offentlig sektor, både nationellt och internationellt. Exempel på arbetsuppgifter som våra alumner har i dag:

• Konstruera processorer för signalbehandling i mobiltelefoner
• Bygga kamerasystem för maskiner i industrin
• Designa och verifiera utrustning för självstyrande fordon

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas