Att förstå hur kroppens leder rör sig är en viktig del i fysioterapiutbildningen. I Linköping har utbildningen tillgång till Sectra Education Portal där det finns en stor mängd 3D-bilder av olika delar av kroppen. Däremot finns inget stöd för tidsupplösta bilder. I det här demonstratorprojektet har därför en prototyp för interaktiv 4D-visualisering av knäleden utvecklats.

CT-bild av knäleden i olika lägen.

Prototypen fungerar som en fristående lösning men har också integrerats med Sectra Education Portal. Prototypen kommer att förfinas och utvärderas för andra leder i kroppen men förväntas sedan mer och mer övergå till skarp utbildningsverksamhet och då i större utsträckning drivas av Clinicum och fysioterapiprogrammet.

I demonstratorprojektet samarbetar CMIV och Clinicum vid Linköpings universitet med Sectra och Region Östergötland.

Projektdeltagare

Relaterat innehåll