Magnetkamera- och datortomografiundersökningar för avancerad icke-invasiv diagnostik inom bukorganen.

Jag är universitetslektor i medicinsk radiologi, röntgenläkare och CMIV-ansluten forskare. Jag forskar om MRT- och DT-undersökningar för avancerad diagnostik inom bukorganen. Jag arbetar också med medicinsk 3D- och 4D-visualisering för undervisning och klinik.

Avbildning av bukhåla med olika tekniker 

Magnetkameratekniken innebär en möjlighet att utan joniserande strålning undersöka många olika egenskaper för att karakterisera normala organ och patologiska förändringar.
Avancerad datortomografiteknik kan med låg stråldos undersöka kroppen mer detaljerat än tidigare. Med visualiseringsbordet och andra tekniska plattformar används 3D- och 4D-visualisering av bildmaterial från MRT och DT i medicinsk undervisning och klinik.

Magnetresonanstomografi (MRT)

Jag bedriver inom MRT-området forskning om kvantitativa, multiparametriska leverundersökningar, framför allt tekniker med leverspecifika kontrastmedel.  Undersökningarna omfattar både diffus leversjukdom med förhöjd bindvävsbildning (fibros, cirrhos) och fokal sjukdom såsom metastaser i levern. Via ett nära samarbete med fysiker har en analysmetod utvecklats på CMIV för att med hjälp av leverspecifika kontrastmedel kunna framställa ett mått på leverspecifikt kontrastmedelsupptag, som kan ses som ett leverfunktionsmått. Detta är av intresse för både övervakning av kronisk leversjukdom och utvärdering av levertumörsjukdom inför kirurgi. Jag samarbetar med forskare inom systembiologi, för att utveckla verktyg för att kvantifiera leverfunktion.
MRT av prostatacancer har utvecklats snabbt sista åren och börjar få stor spridning men innebär flera utmaningar vad gäller effektivt resursutnyttjande, anpassning av utredningsrutiner, fortbildning och kvalitetskontroll. En av flera viktiga delar under utveckling är standardiseringen av undersökningsteknik och utlåtanden (PI-RADS v2).

Datortomografi (DT)

Inom datortomografi studerar jag främst tekniker för undersökning med extra låg stråldos samt DT med dubbla energinivåer, (dubbelenergi-DT) för mer detaljerad vävnadskontrast och undersökning av nya kontrastmedel.

Medicinsk visualisering

Inom visualiseringsområdet arbetar jag med utprovning av visualiseringsbordet (Sectra Visualization Table) och utveckling av undervisningsmaterial till Education Portal. Jag deltar via Clinicums arbetsgrupp för anatomi och visualisering i planeringen av hur visualiseringsbordet kan tillämpas i grundutbildningarna.

Undervisning, vidareutbildning

Jag är intresserad av vidareutveckling av undervisning och klinisk träning baserad på medicinska bildtekniker, där jag har förespråkat och varit med om att införa nyckelordsmärkning av röntgenundersökningar och modernisering av radiologiska undervisningsfall. Människa-maskin-interaktion, interaktionsdesign, ergonomi och hantering av stora medicinska bilddatamängder är andra områden som jag intresserad av.

Om mig

CV

 • 1997 Läkarexamen, Uppsala universitet
 • 1998 Leg. Läkare
 • 2003 Specialist i medicinsk radiologi
 • 2010 Medicine Doktor

Uppdrag

 • Uppföljningsansvarig för undervisningsproduktionen på läkarprogrammet (från VT2015)
 • Representant i CMIV:s planeringsgrupp inom Framtidens US.
 • Bihandledare för doktorander
 • Handledare för läkarstudenters självständiga arbeten
 • Ansvarig för VFU på röntgenkliniken US
 • Medlem i arbetsgruppen för anatomi och visualisering, Clinicum, LiU

Utmärkelser

 • Certificate of Merit, RSNA 2011, ”Dual-Energy CT: Uncovering and Troubleshooting New Pitfalls and Artefacts”
 • Lions forskningsanslag 2009
 • SFMR (GE) forskningsstipendium 2016

Publikationer

2023

2021

Forskning

Undervisning

Nyheter

Organisation