Medicinska implantat blir allt vanligare i våra kroppar. För att möta utvecklingen behöver plattformen kunna hantera digitala tvillingar av dessa som en del av helheten. I det här demonstratorprojektet utvecklas metoder för att avbilda funktion och flöde i ett artificiellt hjärta. Samtidigt ger de framtagna bilderna mycket kunskap om hur det artificiella hjärtat fungerar vilket i sin tur är viktigt för fortsatt utveckling av produkten.

CT-bold som visar flöde i ett artificiellt hjärta

En MR- och CT-säker prototyp av ett artificiellt hjärta kopplat till ett kärlsystem har tillverkats. Prototypen har sedan använts för att utveckla metoder och protokoll för att analysera hjärtats arbete. Med hjälp av dessa MR- och CT-metoder och prototypen kan det artificiella hjärtats arbete följas tidsupplöst. Bilderna visar hur hjärtat arbetar vid olika påfrestning.

I detta projekt samarbetar CMIV vid Liköpings universitet, fysiologiska kliniken och röntgenkliniken vid Region Östergötland samt Scandinavian Real Heart (SRH).

Projektdeltagare

Relaterat innehåll