Myokardmetabolism och myokardprotektion

Förändringar i hjärtans metabolism under hjärtoperationen då man stoppar hjärtat och blodet syresätts och cirkuleras med hjälp av hjärt-lungmaskin är avgörande i kliniskt sammanhang. Efter ischemin kan hjärtat vara försvagat i sin mekaniska funktion som kallas ”stunning”. I det här avseendet utgör diabetiker en riskgrupp.

Jag har för första gången i världen beskrivit diabetiska hjärtans metabolism i samband med kranskärlskirurgi samt hög dos glukos-insulin-kalium som myokardprotektion i sammanhanget, i sin avhandling som försvarades 2001.

Augmented Reality

Jag har ändrat forskningsinriktning efter disputationen och som post-dok arbetat på farmakologen i Linköping med ischemi-reperfusion på isolerat hjärta och hjärtvävnad. Samtidigt har jag studerat skelettmuskelmetabolismen med microdialys i en klinisk studie. Huvudintresset då var riktat mot experimentell beskrivning av myocardperfusion även med infraröd teknik. Det har utvecklats stegvis i samarbete med IEI värmelära, Thoraxkirurgin och CMIV för att första gången i världen använda ”augmented reality” för att visualisera experimentell hjärtischemi under förhållande som liknar hjärtoperation. Vid samarbetet med hjärtkirurger och IMT fick jag möjligheten att delta i experiment och kliniska undersökningar med NIRS (infraröd nära strålning).

Hjärtoperation med projicerad värmestrålning.

Samarbetet med farmakologen har fortsatt och har tagit translationell karaktär dvs. kliniska frågor har tagits till labbet och studerades experimentellt. Forskningens huvuddrag idag är en effekt av ”ischemic preconditioning” projekt med forskare från Klinisk Fysiologi samt Farmakologi i Linköping och Szeged (Ungern), experimentell forskning av njurens syresättning under hjärt-lungmaskin-körning i samarbete med thoraxkirurger och Njurmedicin i Memphis (USA) och levosimendanens skyddande effekt på hjärtat och på humana arteriella graft (experimentellt).

Förutom de ovan beskrivna studierna bedriver jag kliniska studier om diagnostiken vid njurskador, vävnadsoxygenering och preconditionig i varierade former samt pedagogisk forskning om PBL.

Forskning

Publikationer

2020

2019

Organisation

Nätverk