Fotografi av Zoltan Szabo

Zoltan Szabo

Adjungerad biträdande professor

Myokardmetabolism och myokardprotektion

Förändringar i hjärtans metabolism under hjärtoperationen då man stoppar hjärtat och blodet syresätts och cirkuleras med hjälp av hjärt-lungmaskin är avgörande i kliniskt sammanhang. Efter ischemin kan hjärtat vara försvagat i sin mekaniska funktion som kallas ”stunning”. I det här avseendet utgör diabetiker en riskgrupp.

Jag har för första gången i världen beskrivit diabetiska hjärtans metabolism i samband med kranskärlskirurgi samt hög dos glukos-insulin-kalium som myokardprotektion i sammanhanget, i sin avhandling som försvarades 2001.

Augmented Reality

Jag har ändrat forskningsinriktning efter disputationen och som post-dok arbetat på farmakologen i Linköping med ischemi-reperfusion på isolerat hjärta och hjärtvävnad. Samtidigt har jag studerat skelettmuskelmetabolismen med microdialys i en klinisk studie. Huvudintresset då var riktat mot experimentell beskrivning av myocardperfusion även med infraröd teknik. Det har utvecklats stegvis i samarbete med IEI värmelära, Thoraxkirurgin och CMIV för att första gången i världen använda ”augmented reality” för att visualisera experimentell hjärtischemi under förhållande som liknar hjärtoperation. Vid samarbetet med hjärtkirurger och IMT fick jag möjligheten att delta i experiment och kliniska undersökningar med NIRS (infraröd nära strålning).

Hjärtoperation med projicerad värmestrålning.

Samarbetet med farmakologen har fortsatt och har tagit translationell karaktär dvs. kliniska frågor har tagits till labbet och studerades experimentellt. Forskningens huvuddrag idag är en effekt av ”ischemic preconditioning” projekt med forskare från Klinisk Fysiologi samt Farmakologi i Linköping och Szeged (Ungern), experimentell forskning av njurens syresättning under hjärt-lungmaskin-körning i samarbete med thoraxkirurger och Njurmedicin i Memphis (USA) och levosimendanens skyddande effekt på hjärtat och på humana arteriella graft (experimentellt).

Förutom de ovan beskrivna studierna bedriver jag kliniska studier om diagnostiken vid njurskador, vävnadsoxygenering och preconditioning i varierade former samt pedagogisk forskning om PBL.

Publikationer

2020

Jonas Holm, Ingemar Cederholm, Urban Alehagen, Tomas Lindahl, Zoltán Szabó (2020) Biomarker dynamics in cardiac surgery: a prospective observational study on MR-proADM, MR-proANP, hs-CRP and sP-selectin plasma levels in the perioperative period Biomarkers, Vol. 25, s. 296-304 Vidare till DOI

2019

Abduzhappar Gaipov, Miklos Z. Molnar, Praveen K. Potukuchi, Keiichi Sumida, Robert B. Canada, Oguz Akbilgic, Kairat Kabulbayev, Zoltán Szabo, Santhosh K. G. Koshy, Kamyar Kalantar-Zadeh, Csaba P. Kovesdy (2019) Predialysis coronary revascularization and postdialysis mortality Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Vol. 157, s. 976-+ Vidare till DOI
Abduzhappar Gaipov, Miklos Z Molnar, Praveen K Potukuchi, Keiichi Sumida, Zoltán Szabó, Oguz Akbilgic, Elani Streja, Connie M Rhee, Santhosh K G Koshy, Robert B Canada, Kamyar Kalantar-Zadeh, Csaba P Kovesdy (2019) Acute kidney injury following coronary revascularization procedures in patients with advanced CKD. Nephrology, Dialysis and Transplantation, Vol. 34, s. 1894-1901 Vidare till DOI

2018

Henrik Casimir Ahn, Jonas Holm, Azad Najar, Goran Hellers, Zoltán Szabó (2018) A New Total Artificial Heart Concept Allowing Replacement or Support of the Native Heart Journal of Clinical & Experimental Cardiology, Vol. 9, Artikel 1000569 Vidare till DOI
Jonas Holm, Zoltán Szabó, Urban Alehagen, Tomas Lindahl, Ingemar Cederholm (2018) Copeptin Release in Cardiac Surgery: A New Biomarker to Identify Risk Patients? Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vol. 32, s. 245-250 Vidare till DOI

Forskning

Publikationer

2020

Jonas Holm, Ingemar Cederholm, Urban Alehagen, Tomas Lindahl, Zoltán Szabó (2020) Biomarker dynamics in cardiac surgery: a prospective observational study on MR-proADM, MR-proANP, hs-CRP and sP-selectin plasma levels in the perioperative period Biomarkers, Vol. 25, s. 296-304 Vidare till DOI

2019

Abduzhappar Gaipov, Miklos Z. Molnar, Praveen K. Potukuchi, Keiichi Sumida, Robert B. Canada, Oguz Akbilgic, Kairat Kabulbayev, Zoltán Szabo, Santhosh K. G. Koshy, Kamyar Kalantar-Zadeh, Csaba P. Kovesdy (2019) Predialysis coronary revascularization and postdialysis mortality Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Vol. 157, s. 976-+ Vidare till DOI
Abduzhappar Gaipov, Miklos Z Molnar, Praveen K Potukuchi, Keiichi Sumida, Zoltán Szabó, Oguz Akbilgic, Elani Streja, Connie M Rhee, Santhosh K G Koshy, Robert B Canada, Kamyar Kalantar-Zadeh, Csaba P Kovesdy (2019) Acute kidney injury following coronary revascularization procedures in patients with advanced CKD. Nephrology, Dialysis and Transplantation, Vol. 34, s. 1894-1901 Vidare till DOI

Organisation

Nätverk