16 juni 2015

LiU-forskare bidrar till pappers- och massaindustrins
omställning mot hållbara energisystem. Ett nytt, treårigt
forskningsprojekt finansieras av Energimyndigheten med 4,7 miljoner kronor.

Rockhammars bruk 2014Foto: Charlotte PerhammarPatrik Thollander, Avdelningen för energisystem, och Mikael Ottosson, Avdelningen för företagsekonomi, ska nu tillsammans med två doktorander ta reda på och analysera hur energiledning bedrivs inom svensk massa- och pappersindustri, det vill säga hur industrin arbetar strategiskt för att få ökad energi- och resurseffektivitet. Det kan handla om alltifrån optimering av ånga, innovationer och förbättringar i processerna till utbildning av personal och hur kunskap sprids i den industriella organisationen.

Ökad resurseffektivitet

Målet för forskningsprojektet, som finansieras av Energimyndigheten med 4,7 miljoner kronor samt till del också av Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid LiU, är även att undersöka hur massa- och pappersindustrin kan utveckla arbetet för att bli mer energi- och resurseffektiv och därmed också öka sin långsiktiga konkurrenskraft.

Projektet bygger på ett unikt tvärvetenskapligt samarbete mellan företagsekonomi och energisystemforskning. De två doktoranderna, en från Energisystem och en från Företagsekonomi, ska arbeta nära tillsammans i projektet.

Stark forskning

– Anslaget visar att vi på LiU tillhör en av de starkaste forskningsmiljöerna i Sverige inom industriell energiforskning. Vi har ett antal pågående tvärvetenskapliga forskningsprojekt - inom industriella energitjänster, industriella investeringsbeslut i energieffektiviseringar och nu också inom energiledning, säger Mikael Ottosson, universitetslektor i företagsekonomi.

Forskningen får även genomslag internationellt.

-– Vi publicerar oss i ledande tidskrifter inom området och citeras av både IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och IEA (International Energy Agency), konstaterar Mikael Ottosson.

Projektet heter Energiledning i svensk massa- och pappersindustri – hinder, drivkrafter och generella framgångsfaktorer och finansieras genom Energimyndighetens massa- och pappersforskningsprogram. Projektledare är Patrik Thollander, Avdelningen för Energisystem, Linköpings universitet.

 

Publicerad 2015-06-16

Forskare