Fotografi av Mikael Ottosson

Mikael Ottosson

Biträdande professor

Jag är biträdande professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Jag disputerade vid Linköpings universitet 2011 och har därefter arbetat som forskare, lärare och med chefsuppdrag.

Affärsutveckling i industriföretag kopplat till marknadserbjudandet, hållbarhet och företagsstrategi.

Jag forskar framförallt inom området industriell marknadsföring kopplat till hur industriföretag kan utveckla sitt marknadserbjudande. Mer specifikt har jag erfarenhet av forskningsprojekt med företag och intressenter från till exempel skogsindustrin, stålindustrin, energibranschen, biogassektorn och jordbrukssektorn. Jag har även bedrivit mycket forskning om hur företag hanterar ökade krav på hållbarhet. Vidare har jag även forskat om hållbar konsumtion.

Jag har publicerat mig i tidskrifter som Industrial marketing management, Journal of Service Management, Journal of Retailing and consumers services och Journal of industrial Ecology. Jag har erhållit forskningsmedel från Riksbankens jubileumsfond, Vinnova, och Energimyndighet.

Jag var avdelningschef för avdelningen Företagsekonomi 2017-2019. Jag är idag enhetschef för Enheten Strategi och marknadsföring.

 

Korta fakta

Akademiska meriter

 • Biträdande professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, Linköpings universitet, 2018
 • Docent i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, Linköpings universitet, 2017
 • Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, Linköpings universitet, 2012
 • Fil. dr. Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, 2011
 • Magisterexamen i Offentlig politik och organisation, Stockholms universitet, 2005
   

Utmärkelser

 • Boken Hållbar marknadsföring – hur sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader belönades med ett hedersomnämnande i samband med att Marknadsföreningen i Stockholm arrangerade Tendensdagen 2014. 
 • Boken Marknadsföring och distribution. Strategiska vägval avseende marknadskanaler belönades med ett hedersomnämnande i samband med att Marknadsföreningen i Stockholm arrangerade Tendensdagen 2013.

Online-närvaro

Publikationer

2024

Josefine Rasmussen, Mikael Ottosson, Henrik Nehler, Andrea Fried (2024) CONSENSYS: Controllern - en outforskad aktör i omställningen mot hållbara energisystem: Resultat och praktiska implikationer

2023

Hugo Guyader, Mikael Ottosson, Anders Parment (2023) Greenwashing: Teaching from Marketing & Sustainability

2022

Josefine Rasmussen, Andrea Fried, Mikael Ottosson, Henrik Nehler (2022) Reconciling profit and environmental impact - Responses of management accountants to paradoxical tensions of sustainability
Mikael Ottosson, Anders Parment (2022) Internationell ekonomi
Mikael Ottosson, Anders Parment (2022) Allt du behöver veta för att starta och driva företag

Forskning

Forskningsintressen

 • Affärsutveckling och då främst i industriföretag kopplat till marknadserbjudandet.
 • Hållbarhet och företagsstrategi.
 • Hållbar konsumtion.
 • Hållbar marknadsföring. 

Forskningsprojekt 2012–2019

 • Välgrundade energirelaterade investeringsbeslut – hur, och på vilka grunder kan energi bli en strategisk fråga för svensk industri (Projekt ledare)
 • Custoval - World-class customer value
 • Energitjänster – ett ökat värdeskapande med kunden i fokus
 • Grönovation – Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar
 • Energiledning i svensk massa- och pappersindustri – hinder, drivkrafter och generella framgångsfaktorer
 • Biogas Research Center – analys av marknadsutveckling
  • Proaktivt skapande av marknader - Aktörer, aktiviteter och beteenden
 
 

Undervisning

Jag har mångårig erfarenhet av att ha kursansvar samt undervisa i marknadsföring, strategi och management på samtliga nivåer.

 • Kursansvarig (utveckling, administration, föreläsare, handledare, seminarieledare, caseledare etc.) för 11 olika marknadsföringskurser av varierande storlek (ca 60-150 studenter) främst vid civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. 
 • Handledare för totalt 16 olika magisteruppsatser.
 • Lärare för kurser inom MBA-program på engelska. 
 • Utvecklat en helt ny kurs – Marknadsföring och distribution inom civilekonomprogrammet. Det har handlat om substantiella förändringar inklusive utveckling av undervisningscase, nya examinationsformer och ny kurslitteratur. 
 • Har vid två tillfällen erhållit tackbrev från Dekanus för mycket goda studentkursvärderingar. Breven skickas till ansvariga för kurser som får sammanfattningsbetyget 4,2 eller högre på en skala som sträcker sig från 1 till 5.  
 • Föreläsare, handledare etc. i en mängd kurser på flera olika utbildningsprogram vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. 
 • Gästföreläsare 10 timmar varje år (2013-2017) vid Stockholms universitet på kursen Företagsekonomi II med föreläsningar om Hållbar marknadsföring och Hållbar konsumtion. 
 • Utvecklat case, båda självständigt och i samarbete med industri.
 • Genomgått pedagogikkurserna Universitetspedagogik steg 1 Lärande, undervisning och kunskap (6 p), Universitetspedagogik steg 2 Design, utvärdering och organisation för lärande (6 p) samt Handledning av forskarstuderande (4 p) med godkänt resultat.
 

Nyheter

suddig bild ifrån pappers tillverkning

LiU-forskarna ger rekommendationer för ett proaktivt energiarbete

I en studie vid LiU har forskarna tagit fram generella praktiska riktlinjer för framgångsrik energiledning i svensk massa- och pappersindustri. Läs hur massa- och pappersindustrin kan utveckla arbetet för att bli mer energi- och resurseffektiv.

Maria Johansson och Ksenia Onufrey.

Energi och innovationer kan lyfta svensk pappersindustri

Pappers- och massaindustrin har stora möjligheter att stärka sin konkurrenskraft genom att koppla ihop innovationsarbetet med energibesparingar. Det visar ett nyligen avslutat tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Hugo Guyader i Zoommöte.

Första kursboken om hållbar marknadsföring

Två forskare och lärare vid Linköpings universitet har skrivit den första svenska kursboken som kopplar ihop marknadsföring och hållbarhet. Boken är delvis en kritik mot den kurslitteratur som i dag dominerar utbildningen i marknadsföring.

Verksamheter nära mig